wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Kultura

III Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego za nami

10 grudnia ub. roku w Pstrągowej odbył się III już Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego. Ta cykliczna impreza organizowana przez Starostwo Powiatowe
w Strzyżowie z inicjatywy Zarządu Powiatu podejmuje ważne dla naszego środowiska tematy. Tym razem tematem wiodącym Sejmiku był „Powiat Strzyżowski – Nasza Mała Ojczyzna – Wieloraki Wymiar Lokalnej Tożsamości”. Impreza organizowana z okazji 10-lecia Powiatu Strzyżowskiego miała zapewnioną ciekawą oprawę przez gospodarzy Siedliska Janczar. Istotnym wydarzeniem Sejmiku było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół
w Strzyżowie a Wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.


III Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego otworzył Starosta Strzyżowski – Pan Robert Godek i po przywitaniu zebranych gości przekazał jego prowadzenie Panu Janowi Stodolakowi – Wicestaroście Strzyżowskiemu. Impreza zgromadziła blisko 170 osób – zaproszonych gości, przedstawicieli samorządów, szkół i instytucji oświatowych, bibliotek i działaczy kultury z terenu powiatu strzyżowskiego. Specjalnymi gośćmi Sejmiku byli Państwo prof. dr hab. Marek Stanisz - Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Pani Agnieszka Myszka - Wicedyrektor ds. organizacji i dydaktyki tegoż Instytutu.

Część merytoryczną Sejmiku rozpoczął Pan Zbigniew Irzyk z Archiwum Państwowego w Rzeszowie przedstawiając referat nt. „Funkcjonowanie i zadania Powiatu Strzyżowskiego w różnych okresach historycznych”. W swoim wystąpieniu prelegent zaprezentował interesujący i mało znany zarys historii powiatu strzyżowskiego, począwszy od roku 1279, przez kolejne okresy historyczne, wskazując szczegółowe zakresy zadań, kompetencji i umocowania administracyjne powiatu strzyżowskiego
w różnych okresach. Z dużym zainteresowaniem publiczności spotkała się z kolei prelekcja Pani dr Agnieszki Myszki - na temat „Nazwy własne miejscowe na obszarze powiatu strzyżowskiego w kontekście historii języka i lokalnej kultury”. Pani Wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w swoim wystąpieniu skupiła się na najczęstszych typach nazw własnych z terenu powiatu
i ukazała ich związek z lokalną tradycją i kulturą, tłumacząc na płaszczyźnie historii języka rzeczywiste pochodzenie wielu dobrze znanych na naszym terenie, ale niezbyt precyzyjnie wyjaśnianych nazw miejscowości, obiektów topograficznych, a nawet nazwisk.
W kolejnym referacie wygłoszonym przez nauczyciela Zespołu Szkół w Strzyżowie – Pana Mirosława Czarnika na temat „Wielokulturowa i wielonarodowa przeszłość Powiatu Strzyżowskiego w ujęciu antropologii kulturowej” podjęty został temat historycznej obecności na terenie obecnego obszaru powiatu strzyżowskiego innych kultur i narodów. Pan Czarnik za cel tego referatu, obok ujęcia historycznego, wskazał nie tylko to, co różni Polaków od Żydów i Zamieszańców, ale również podjął próbę udowodnienia, iż ów konglomerat kultur może mieć i miał niejednokrotnie w przeszłości charakter syntezy. Następnie Pani Anna Oliwińska – Wacko przedstawiła referat na temat „Po co nam ta przeszłość? Monografie i ich rola w poznawaniu historii regionu”, w którym podkreśliła fakt, iż aby zrozumieć i docenić znaczenie idei patriotyzmu, należy poznać dzieje ojczyste, dzieje ojcowizny, losy mieszkańców, ujrzeć trud pokoleń, przyjrzeć się codziennemu życiu przodków.
Kolejny referat pt. „Działalność aparatu bezpieczeństwa PRL wobec Franciszka Chrapkiewicza Chapeville’a” przedstawił pracownik IPN – Pan Piotr Szopa, który poinformował, iż działania aparatu bezpieczeństwa PRL wobec rodziny Chrapkiewiczów przedstawiono w książce przygotowanej przez rzeszowski oddział IPN pt. „Pozyskać „Dobrego”. Działania wywiadu PRL wobec Franciszka Chrapkiewicza i jego rodziny” pod redakcją Anny Fary, Piotra Szopy, Roberta Witalca. Działania te opisano na podstawie zachowanych dokumentów dwóch spraw prowadzonych przez wywiad przeciwko Franciszkowi Chrapkiewiczowi. Książka została dofinansowana m.in. ze środków Powiatu Strzyżowskiego. W ostatnim referacie pt. „Potencjał amatorskiej twórczości artystycznej w kontekście promocji regionu” wygłoszonym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu – Pana Wiktora Bochenka, podkreślono, że amatorska twórczość artystyczna jest jednym z wielu wspaniałych „ambasadorów” powiatu strzyżowskiego. Można bowiem śmiało stwierdzić, że liczne formy aktywności kulturalnej od wielu lat doskonale promują nasze dobra kulturalne zarówno w kraju,
jak i poza jego granicami.
Ozdobą Sejmiku stał się żywiołowo przyjęty przez publiczność występ uczniów Zespołu Szkół w Strzyżowie pod kierunkiem Pani Wioletty Wietechy, którzy przedstawili wzruszający program artystyczny, o tematyce dostosowanej do adwentowego okresu
w roku liturgicznym. Ważnym wydarzeniem Sejmiku było z kolei podpisanie umowy
o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół w Strzyżowie a Wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas spotkania wręczone zostały także nagrody Zarządu Powiatu, które w 2008 r. otrzymali: Pani Anna Oliwińska - Wacko, Pan Andrzej Szypuła oraz Strzyżowski Chór Kameralny. Ostatnią częścią spotkania była degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez gospodarzy obiektu w Pstrągowej. Uczestnicy spotkania podkreślali zauroczenie pięknym miejscem wybranym na Sejmik, interesującą tematykę i wysoki merytoryczny poziom wystąpień. Wszyscy zgodzili się, co do konieczności kontynuowania Sejmiku w kolejnych latach.

[inf.wł. – oprac. Małgorzata Niemiec] 

Data dodania: 16-07-2009
liczba wyświetleń: 1765

Pozostałe kategorie