wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Kultura

X Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego

„Miłość do stron ojczystych - region i regionalizm w działalności lokalnych artystów" to temat wiodący X Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego zorganizowanego 3 grudnia 2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. Podczas konferencji wręczone zostały nagrody Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać ciekawych wykładów, prezentacji, a także strof poetyckich lokalnych poetów.


Zainicjowany w 2006 r. przez Pana Jana Stodolaka, wówczas Starostę, a obecnie Wicestarostę Strzyżowskiego Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego obchodził w tym roku mały jubileusz. Impreza, podejmująca ważne dla naszego środowiska tematy, zorganizowana została już bowiem po raz dziesiąty z inicjatywy Zarządu Powiatu, ale po raz pierwszy wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie i utworzoną w roku ubiegłym jednostkę powiatu - Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.


Podczas pierwszych rozważań sejmikowych w Strzyżowie omówiono m.in. zmiany w polszczyźnie na tle tendencji kulturowych Zachodu, mechanizmy manipulacji medialnych, rolę dworów jako ośrodków kultury, a także wysłuchano referatu pt. „Z doświadczeń regionalisty". W kolejnych latach tematami wiodącymi Sejmiku były: „Biografie wybitnych mieszkańców powiatu strzyżowskiego na tle historii XX w.", „Powiat strzyżowski - nasza Mała Ojczyzna - wieloraki wymiar lokalnej tożsamości", „Regionalne dzieje oświaty - oświata wczoraj i dziś", „Cudze chwalicie, swego nie znacie: lokalna historia i kultura - jeden z kierunków rozwoju i promocji regionu", „Historią i tradycjami Ziemi Strzyżowskiej wpisujemy się w dziedzictwo Podkarpacia", „Tu wszystko się zaczęło... - drogi życiowe i intelektualne uczniów i absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie", „Znaczące wydarzenia z historii Polski w życiu mieszkańców powiatu strzyżowskiego" i „Sprzeczność między wychowaniem i samowychowaniem. Kultura oparta na tradycyjnych wartościach w konfrontacji z popkulturą".


Podczas tych spotkań kulturalnych z ciekawymi wykładami wystąpiły osoby wnoszące trwały wkład w rozwój kultury na naszym terenie, w tym m.in. Pan prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, śp. Pan prof. dr hab. Józef Nowakowski, Pani dr Agnieszka Myszka, Pan prof. dr hab. Andrzej Rozkosz, Pan prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Ks. Bp. Jan Niemiec, Ks. dr Jan Biedroń, a także lokalni pasjonaci, utrwalający pamięć o ludziach i wydarzeniach z naszego terenu.


Do wygłoszenia merytorycznych referatów podczas jubileuszowej, dziesiątej już edycji Sejmiku z tematem wiodącym „Miłość do stron ojczystych - region i regionalizm w działalności lokalnych artystów" zaproszonych zostało czworo prelegentów: Pan dr hab. Stanisław Kryński, Kierownik Zakładu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pani Izabela Kazimierz, Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pani Lidia Bytnar, nauczyciel - bibliotekarz w Zespole Szkół w Czudcu oraz Pan Wiktor Bochenek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Zaproszenie Zarządu Powiatu do zaprezentowania swojej twórczości poetyckiej podczas tegorocznego Sejmiku przyjęło także pięć lokalnych poetek: Pani Edyta Pietrasz z Baryczki, Pani Anna Oliwińska - Wacko z Czudca, Pani Zdzisława Górska, Pani Urszula Rędziniak i Pani Czesława Szlachta - Pytko ze Strzyżowa.

 

Imprezę w imieniu gospodarzy otworzył i poprowadził Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, który przywitał prelegentów oraz zaproszonych gości, w tym przedstawicieli samorządów, szkół i instytucji oświatowych, bibliotek i działaczy kultury z terenu powiatu strzyżowskiego, reprezentantów zespołów muzycznych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych z terenu powiatu strzyżowskiego.

 

Część naukową Sejmiku rozpoczął Pan dr hab. Stanisław Kryński, Kierownik Zakładu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, który spróbował odpowiedzieć na pytanie: dlaczego regionalizm? Punktem wyjścia do swoich rozważań uczynił słowa Ks. Piotra Skargi „Ten, kto nie zna historii swojej wsi lub miasta, to tak jakby ojca i matki nie znał". Swój wywód rozpoczął od zdefiniowania pojęcia region i wyróżnienia - w zależności od kontekstu - kilku jego typów, w tym m.in. ekonomicznego, historycznego i kulturowego. W dalszej części wykładu prelegent przedstawił różne aspekty regionalizmu oraz możliwości i szanse jego rozwoju, zwłaszcza w muzealnictwie poprzez działalność różnego rodzaju stowarzyszeń, gromadzących zbiory i materiały ludowe, a także szkoły, wzmacniające wśród uczniów świadomość regionalną.

 

Jako druga z referatem pt. „Miłość do stron ojczystych pielęgnowana w szkolnych murach. Rzecz o Zespole Szkół w Czudcu" wystąpiła Pani Lidia Bytnar. Pracująca w Zespole Szkół w Czudcu w charakterze nauczyciela - bibliotekarza mówczyni, w kilku słowach przypomniała historię Czudca oraz przedstawiła sylwetki pierwszych dyrektorów - społeczników. Główną część wykładu poświęciła obecnej działalności szkoły nastawionej na kontynuowanie tradycji swoich poprzedników i podejmowanie różnorodnych inicjatyw, służących „Małej Ojczyźnie". Mówiła m.in. o różnego rodzaju konkursach przeprowadzanych w szkole, spotkaniach organizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu, współpracy z „Kwartalnikiem Czudeckim" oraz aktywności Centrum Dorobku Historyczno - Przyrodniczego utworzonego w pięknie odnowionym „Skarbczyku".


Temat zaistniałych zmian w XX i XXI w. w Zespole dworsko - parkowym w Wiśniowej w kolejnym referacie podjęła Pani Izabela Kazimierz. Na początku Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kilku słowach przypomniała historię powstania dworu w Wiśniowej oraz prześledziła wraz ze zgromadzonymi koleje jego losu na przestrzeni kilku wieków. W swoim wywodzie skupiła się przede wszystkim na zaprezentowaniu istotnych zmian architektonicznych w wyglądzie zespołu w związku z kolejnymi jego właścicielami, a także licznych ciekawostek związanych z wiśniowskim majątkiem, zgromadzonych w materiałach archiwalnych pozostających w zasobach państwowej służby konserwatorskiej.


Jako ostatni podczas tegorocznej edycji Sejmiku wystąpił Pan Wiktor Bochenek, który przybliżył słuchaczom temat regionu i regionalizmu w amatorskim ruchu artystycznym z terenu naszego powiatu. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu rozpoczął swój wykład od wyjaśnienia kilku pojęć, takich jak: region, regionalizm, edukacja kulturalna oraz prześledzenia polskiego ruchu regionalnego w kolejnych epokach kultury. Centralną część prezentacji poświęcił przedstawieniu rodzimych twórców wszystkich grup ruchu regionalnego funkcjonującego na terenie powiatu strzyżowskiego.


Wystąpienia referatowe uświetniły nasze lokalne poetki, które opowiedziały o sobie, przedstawiły swój dotychczasowy dorobek twórczy, a przede wszystkim zaprezentowały wybrane przez siebie wiersze. Ponadto Pani Zdzisława Górska wspominała okres swojego pobytu w USA i tęsknoty za krajem ojczystym, Pani Anna Oliwińska - Wacko z Czudca mówiła o niedawnej uroczystości pogrzebowej szczątków jej wujka, strzelca Józefa Gwoździańskiego, żołnierza Wojska Polskiego poległego w 1939 r. w walkach pod Lwowem, Panie: Urszula Rędziniak i Czesława Szlachta - Pytko opowiadały o Kręgu Twórczym „Arche", który już wkrótce będzie obchodził pierwszą rocznicę powstania, a Pani Edyta Pietrasz podzieliła się ze słuchaczami swoimi rozważaniami na temat miłości do „Małej Ojczyzny". Tegoroczny Sejmik zamknął żywiołowo przyjęty przez publiczność występ nagrodzonego Zespołu Pieśni i Tańca „Zaborowiacy" z Czudca. Swoistym dopełnieniem Sejmiku była wystawa obrazów olejnych Pana Józefa Franczaka i Pani Anny Jodłowskiej oraz obrazów wyszywanych haftem krzyżykowym Pani Władysławy Mendrala, a także rzeźby Pana Józefa Mendrala.

 

Ostatnim punktem Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego było wręczenie nagród finansowych Zarządu Powiatu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz upowszechnianie twórczości ludowej. W 2015 roku nagrody otrzymali: Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej, Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy" z Czudca, Chór „Sanctus" z Gogołowa, Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu oraz Pan dr Piotr Szopa - historyk, pracownik rzeszowskiego oddziału IPN. Charakterystyka nagrodzonych w biuletynie zamieszczonym pod artykułem.

 

 

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska] 

 

 Sejmik Kultury 2015

 

zobaczzdjecia_01  

Data dodania: 09-12-2015
liczba wyświetleń: 1117

Pozostałe kategorie