wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Kultura

Strzyżowski Rocznik Muzealny – Tom II


2 lipca 2016 r. w Galerii Miejskiej w Strzyżowie (Rynek 15) zaprezentowano II tom „Strzyżowskiego Rocznika Muzealnego". Promocja Rocznika połączona została ze wspomnieniami o osobie zmarłego w 2014 r. Prof. Józefa Nowakowskiego.


Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka w Strzyżowie wydało II tom Strzyżowskiego Rocznika Muzealnego 1916. Znalazły się w nim artykuły naukowe dotyczące regionu strzyżowskiego. Obszerny i świetnie zredagowany kolejny tom „Rocznika" otwiera tekst redaktora naczelnego Moniki Bober pt. „Pięć lat Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka w Strzyżowie". Następnie zawiera m.in. teksty z historii sztuki: „Epitafium Kacpra Stanisławskiego ze Stanisławic, herbu Pilawa, XVI w.", „Rysunki zabytków Strzyżowa i Dobrzechowa na tle dorobku naukowo-artystycznej wycieczki Władysława Łuszczkiewicza z uczniami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w roku 1891", „Konserwacja i restauracja malowideł w bimie synagogi w Strzyżowie", „Zarys dziejów parafii i cerkwi w Oparówce", „O kolekcji strzyżowskich rysunków Wojciecha Weissa pozyskanej do zbiorów Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej".


Natomiast w dziale „historia" zostały opublikowane teksty: „Katolicka społeczność Strzyżowa od połowy lat osiemdziesiątych XVIII do połowy XIX wieku w świetle metryk parafialnych", „Elita strzyżowska od schyłku XIX do połowy XX wieku", „Wybitni jezuici z powiatu strzyżowskiego w XIX i XX wieku", „Jubileusz sześćdziesięciolecia Biblioteki Pedagogicznej w Strzyżowie 1955-2015", „Działalność Powszechnej Organizacji „Służba Polsce" na przykładzie Komendy Powiatowej w Strzyżowie w 1955 (komunikat badawczy)". W dziale „miscellanea" zamieszczono artykuł „Fenomen małego miasta" a w „sylwetkach" zaprezentowano osoby Zygmunta Leśniaka i Aleksandra de Nowina Konopki. W tomie znalazło się także omówienie książki Piotra Szopy „W imieniu Rzeczypospolitej..." oraz kronika Strzyżowa za rok 2015. Zarówno pierwszy jak i drugi tom rocznika można nabyć w recepcji Muzeum przy ul. Łuksiewicza 10.


W pierwszej części promocji drugiego tomu „Rocznika" w dniu 2 lipca 2016 r. z krótkimi prezentacjami i referatami wystąpili autorzy artykułów: Tadeusz Łopatkiewicz, Sławomir Wnęk, Elżbieta Bakun i Aleksandra Ostrowska. Z ciekawą prezentacją osoby Józefy Dudek z Godowej wystąpił Wiesław Złotek. Materiał ten zostanie opublikowany w następnym tomie „Rocznika".


W drugiej części spotkania wspominano postać prof. Józefa Nowakowskiego, który swoim pracowitym życiem i talentem pisarskim utrwalił trudne lata okupacji niemieckiej i szarą rzeczywistość lat powojennych Strzyżowa i okolic. O Profesorze mówili: Stanisław Leszek Szczudło, prof. Zofia Brzuchowska, Wiesław Plezia i Bogdan Patryn. Po spotkaniu bardzo duża grupa osób udała się na cmentarz św. Michała, gdzie na wybudowanym przez Komitet „Pamięć" nagrobku Prof. Józefa Nowakowskiego odmówiono modlitwę, złożono kwiaty i zapalono znicze.


[W. Plezia]

Data dodania: 29-07-2016
liczba wyświetleń: 686

Pozostałe kategorie