wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Kultura

Powstała druga część książki „Dzieje Czudca” Anny Oliwińskiej–Wacko i Ryszarda Wacko

16listopada 2018 r. w Zespole Szkół w Czudcu miało miejsce spotkanie patriotycznez okazji 100 - rocznicy odzyskania niepodległości połączone z prezentacją drugiegotomu książki „Dzieje Czudca" Pani Anny Oliwińskiej-Wacko i Pana RyszardaWacko. Na zaproszenie autorów książki w spotkaniu udział wzięli m.in.: przedstawicielesamorządów powiatowego i gminnego, członkowie Towarzystwa Przyjaciół ZiemiCzudeckiej, młodzież, nauczyciele oraz mieszkańcy gminy zainteresowani dziejamiCzudca.

Gospodarzem spotkaniabył Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu, a jednocześnie bohater wieczoru PanRyszard Wacko, który promocję swojej publikacji rozpoczął od przywitania iprzedstawienia przybyłych gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Starosta Strzyżowski PanRobert Godek, członek Zarządu Powiatu Pan Marian Złotek, Wójt Elekt GminyCzudec Pan Andrzej Ślipski, Ks. Dziekan Antoni Kocoł, proboszcz Parafii pw.Świętej Trójcy w Czudcu, dyrektorzy szkół, instytucji i placówek kultury zterenu Gminy Czudec i in.

Tytułem wstępu PaniLidia Bytnar, nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Zespole Szkół w Czudcuprzedstawiła sylwetki autorów, a chór „Benedictus" z Czudca pod dyrekcją PanaSzymona Steca wykonał kilka utworów patriotycznych. W wykonaniu chórzystów  podczas całego spotkania autorskiego możnabyło usłyszeć m.in. znane i lubiane przez wszystkich piosenki takie jak„Wojenko, wojenko", „Dziś do ciebie przyjść nie mogę", „Ostatni mazur", a takżeniezwykle przejmujące wykonanie pieśni religijnej „Matko o twarzy jak polskaziemia czarnej". Z krótką częścią artystyczną wystąpilitakże uczniowie Zespołu Szkół w Czudcu.

Następnie autorzyksiążki w formie ciekawego wykładu popartego prezentacją multimedialną przedstawializawartość drugiego tomu, prezentując po raz pierwszy publikowane materiałyźródłowe, archiwalne fotografie, mieszkańców Czudca, walczących o wolnośćswojej Ojczyzny, działalność charytatywną Aleksandry Uznańskiej oraz ciekawostkiz życia mieszkańców Czudca i okolic m.in. na temat zawodów w koszeniu kosą,uprawy ryżu czy istnienia Państwa Czudec. Jak mówili, w pierwszym tomie opisanezostały najdawniejsze dzieje Czudca aż do XIX w. rzeczywistości małego miasteczkagalicyjskiego. W drugim tomie omówione zostały zaś istotne fakty z historiiCzudca, poczynając od XIX w. poprzez czasy I i II wojny światowej, okres 20 -lecia międzywojennego a kończąc na pierwszych latach powojennych. W związku zdysponowaniem przez autorów większą ilością materiałów źródłowych na tematczudeckiej historii w drugim tomie przedstawiono m.in. postać Damy KrzyżaGwiaździstego, Karoliny z Małachowskich Grabieńskiej, uzupełniono losy Żydówczudeckich w czasie II wojny światowej, zwrócono uwagę na ciekawe wydarzeniazwiązane z budową kościoła, działalnością bractw religijnych, chóruparafialnego, cechów rzemieślniczych, szkoły, stanowiącej wówczas centrum życiakulturalnego dawnego miasteczka, a na podstawie dostępnych książek, zapisów zkronik szkolnych oraz niepublikowanych do tej pory wspomnień i relacjipamiętnikarskich bardzo dokładnie opracowano temat okupacji hitlerowskiej wCzudcu. Drugą część publikacji stanowią informacje na temat czudeckiejgospodarki, rolnictwa, przemysłu i walorów turystycznych Czudca. Dopełnieniemksiążki wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej są liczne, unikatowefotografie.

Piątkowe spotkaniezakończyła luźna rozmowa, podczas której zaproszeni gości i mieszkańcy wyrażalipodziw dla pracy autorów, gratulowali ciekawej publikacji, a także dzielili sięwrażeniami i wspomnieniami związanymi z historią Czudca.

[Inf. i zdjęcie A.Zielińska] 

 

Data dodania: 13-12-2018
liczba wyświetleń: 765

Pozostałe kategorie