wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Gospodarka i rolnictwo

Wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” można składać do 27 maja br.

Rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, mogą składać w ARiMR wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach a, b, c.  Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane do 27 maja 2019 r. przez Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR w Rzeszowie oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Strzyżowie. W tym roku poszerzony został katalog kosztów, które kwalifikują się do refundacji we  wskazanych wyżej obszarach. Rolnicy dostaną m.in. szansę na zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej.

Jedną  z najważniejszych korzyści dla rolników jest to, że osoby, które prowadziły działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie muszą już dokumentować uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych.

Dodatkowo poszerzono katalog kosztów, które kwalifikują się do refundacji we wskazanych obszarach. Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o pomoc w ramach obszaru a, b lub c mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania  m.in. na zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej, służących do prowadzenia produkcji w danym obszarze wsparcia, o ile jednocześnie realizują inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, magazynów paszowych czy też adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym wyposażaniem w/w. budynków w danym rodzaju produkcji.

Z kolei rolnicy, którzy w latach 2015-2018 złożyli wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarach a, b lub c i ją otrzymali lub są w trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, mogą ubiegać się o pomoc w ramach tego samego obszaru na operacje niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich czy magazynów paszowych. Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, itp. mogących służyć produkcji w obszarze wsparcia, w którym rolnik uprzednio ubiegał się o pomoc. Warunkiem skorzystania z tego udogodnienia jest, aby rolnik nie wykorzystał całego limitu wsparcia przysługującego w PROW 2014-2020.

W tym roku nie można otrzymać wsparcia na pokrycie kosztów dokończenia: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Z kolei osoby wspólnie wnioskujące nie mogą realizować inwestycji trwale związanych z gruntem lub nieruchomością (np. budowa budynków, przebudowa).

Zmiany nie ominęły również punktacji – zmieniono liczbę punktów, które można otrzymać w ramach niektórych kryteriów przy ocenie wniosków, tak że np. za kryterium wieku przyznawany będzie tylko 1 punkt, jednocześnie obniżając minimum punktowe w obszarach a-c, które wnioskodawca musi otrzymać, aby uzyskać pomoc finansową z 4 do 3 punktów. Dopuszczono - w uzasadnionych przypadkach - możliwość wydłużenia terminu realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność końcową o dodatkowe 6 miesięcy, ponad określone (odpowiednio 24, 36 czy 60 miesięcy).

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowalnych na realizację danej inwestycji. Może on być jednak wyższy i wynieść 60 proc. w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji i w całym okresie realizacji PROW  2014-2020 może maksymalnie wynieść 500 tys. zł., a na rozwój produkcji prosiąt 900 tys. zł.

Więcej informacji na stronie ARiMR pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wnioski-na-modernizacje-gospodarstw-rolnych-w-obszarach-a-b-c-mozna-skladac-do-27-maja.html

[Inf. i zdjęcie Biuro Powiatowe ARiMR w Strzyżowie, oprac. A. Zielińska]

Data dodania: 16-04-2019
liczba wyświetleń: 349

Pozostałe kategorie