wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

Święto Powiatu Strzyżowskiego 2010

Sesja Rady Powiatu, Msza św. w intencji mieszkańców, poświęcenie sztandaru Powiatu Strzyżowskiego, zbiórka na rzecz osób z naszego powiatu poszkodowanych w wyniku powodzi i osuwisk oraz tradycyjne Podkarpackie Prezentacje „Agromania" to główne elementy tegorocznych obchodów Święta Powiatu Strzyżowskiego. Publiczność oklaskiwała występy niebyleckich Mażoretek i połączonych orkiestr dętych z Niebylca oraz Frysztaka, a także interesujące programy ośrodków kultury z gmin Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa. Gwiazdą wieczoru był zespół Arka Noego, którego koncert został dedykowany szczególnie najmłodszym mieszkańcom powiatu strzyżowskiego.  Uczestnikom X edycji Agromanii podobał się także grający późnym wieczorem zespół Ramolsi. Tegoroczną imprezę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami prowadzona przez DJ Sancheza.

 

8 sierpnia 2010 r. na trwałe zapisze się w historii samorządu powiatu strzyżowskiego. Podczas obchodów Święta Powiatu na uroczystej Mszy świętej nastąpiło poświęcenie sztandaru Powiatu ufundowanego przez Radę Powiatu w Strzyżowie  z okazji 10 - lecia istnienia naszego powiatu.

 

Obchody rozpoczęła sesja Rady Powiatu w Strzyżowie, po zakończeniu której nastąpił uroczysty przemarsz samorządowców wraz z zaproszonymi gośćmi do kościoła w ślad za sztandarem, niesionym przez chorążego - Pana Marka Banasia Przewodniczącego Rady Powiatu w asyście Pani Małgorzata Książek - radnej Rady Powiatu i Pani Zofii Dzikiej - członka Zarządu Powiatu. 

 

O godz. 11.00 uczestnicy Święta Powiatu Strzyżowskiego zebrali się w kościele farnym w Strzyżowie na Mszy św. odprawianej w intencji mieszkańców naszego powiatu. W uroczystości wzięli udział m.in.: parlamentarzyści, poczet sztandarowy samorządu powiatowego w Strzyżowie, władze powiatowe: Rada i Zarząd Powiatu z Przewodniczącym Rady i Starostą Strzyżowskim na czele, przedstawiciele samorządów gmin z powiatu strzyżowskiego z Panami Wójtami i Panem Burmistrzem, komendanci, dyrektorzy i pracownicy powiatu strzyżowskiego, a także mieszkańcy powiatu strzyżowskiego. Podczas nabożeństwa ksiądz Dziekan dr Jan Wolak na prośbę Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka występującego w imieniu przedstawicieli samorządu powiatowego w Strzyżowie, członków Rady i Zarządu Powiatu, dyrektorów i pracowników instytucji powiatowych dokonał poświecenia sztandaru Powiatu Strzyżowskiego. Z okazji tej podniosłej uroczystości delegacja samorządu Powiatowego w Strzyżowie złożyła w imieniu zgromadzonych dary wdzięczności w postaci: tradycyjnego chleba wypieczonego na naszym terenie w Piekarni GS Samopomoc Chłopska w Strzyżowie, owoców winorośli i win wytłoczonych z winogron wyhodowanych w naszym powiecie w Winiarni „Maria Anna" Pana Pawła Kobosza w Wyżnem oraz ornatu z motywem błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. O oprawę liturgiczną Mszy świętej zadbali radni Rady Powiatu, dyrektorzy jednostek powiatowych i  kierownicy Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

 

Po zakończeniu Mszy św. orszak zebranych przy dźwiękach orkiestr dętych prowadzonych przez Mażoretki pod przewodnictwem kapelmistrza Janusza Raka przemaszerował ulicą Przekopną na stadion sportowy. Po odegraniu hymnu państwowego nastąpiło przekazanie Sztandaru Powiatu Strzyżowskiego z rąk radnych Rady Powiatu w składzie Pan Marek Banaś Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Małgorzata Książek - radna Rady Powiatu i Pani Zofia Dzika - członek Zarządu Powiatu na ręce pocztu sztandarowego złożonego z przedstawicieli Zarządu Powiatu na czele z Panem Robertem Godkiem Starostą Strzyżowskim, Panem Janem Stodolakiem Wicestarostą oraz radnym Panem Marianem Złotkiem.

 

Po uroczystym przekazaniu Sztandar Powiatu Strzyżowskiego został zaprezentowany wszystkim zabranym na uroczystości. Opisu sztandaru dokonała Pani Celina Bałchan Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, czytając: „Sztandar Powiatu Strzyżowskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr XLII/300/10 z dn. 24 lutego 2010 r. Projekt sztandaru wykonał Pan Alfred Znamierowski polski heraldyk - Dyrektor Instytutu Heraldyczno - Weksylologicznego.  Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w dn.  25 września 2009 r. Sam sztandar został wykonany przez twórcę haftu artystycznego Panią Elżbietę Niewolewską z Tarnobrzega.

Sztandar Powiatu Strzyżowskiego składa się z dwubarwnej tkaniny w kształcie kwadratu, która obszyta jest złotą nicią.

Główny płat sztandaru (awers) jest barwy żółtej z niebieskimi trójkątami w rogach. Na jego środku został umieszczony herb Powiatu Strzyżowskiego, czyli w polu błękitnym sześciopromienna gwiazda złota, pod którą takiż skrzydlaty smok, odwrócony brzuchem do góry i wygięty w formie półpierścienia, z paszczą i ogonem skierowanym ku górze, z zębami srebrnymi. Nad herbem widnieje czerwony, półkolisty napis majuskułą łacińską z szeryfami POWIAT, pod nim takim samym krojem pisma czerwony półkolisty napis STRZYŻOWSKI.

Odwrotna strona sztandaru to płat czerwony, na którym znajduje się ukoronowany orzeł z rozpostartymi skrzydłami, czyli godło państwa polskiego.

Do drzewca sztandaru zwieńczonego głowicą w kształcie smoka z godła herbu Powiatu Strzyżowskiego przywieszona jest żółta szarfa z niebieskim napisem CIVITATEM SERVANTES ET CIVITATI SERVIENTES, będącym dewizą władz powiatu. Hasło to w polskim tłumaczeniu oznacza: Dbając o obywateli i służąc społeczności."

Ceremonię przekazania Sztandaru Powiatu Strzyżowskiego Zarządowi Powiatu w Strzyżowie przez Radę Powiatu w Strzyżowie zakończyło uroczyste wyprowadzenie sztandaru.

 

Następnie Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek dokonał uroczystego otwarcia X Podkarpackich Prezentacji „Agromania" 2010 i zaprosił mieszkańców powiatu strzyżowskiego do zwiedzania ponad 80 stoisk wystawców, w tym m.in.: hodowców, firm i instytucji związanych z rolnictwem, artystów, przedsiębiorców, rzemieślników, szkół z terenu naszego powiatu, domów pomocy społecznej, gminnych ośrodków kultury i gospodarstw agroturystycznych. Wśród wystawców znaleźli się hodowcy zwierząt takich jak: gołębie, króliki, kury, nutrie i szynszyle. Oprócz zwierząt hodowlanych zaprezentowano także krzewy ozdobne, kwiaty doniczkowe i cebulkowe, rośliny ogrodowe. Nie zabrakło także produktu pracowitych pszczół - miodu. Na żywo można było obejrzeć trudną pracę kowala i garncarza, a wykonaniu pań plecionki ze słomy czy koronkowe hafty. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci była przejazd na koniach huculskich, a dla wszystkich zgromadzonych pokaz sprzętu jednostek: Powiatowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Oddziału Pomocy Doraźnej Szpitala Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg.

 

W ramach obchodów Święta Powiatu Strzyżowskiego podczas X Podkarpackich Prezentacji Agromania 2010 członkowie Zarządu Powiatu wręczyli tegoroczne Nagrody Honorowe Zarządu Powiatu. W tym roku statuetki przyznano w 8 kategoriach: gospodarka i usługi; kultura, sztuka, oświata, ochrona dziedzictwa narodowego; sport, turystyka i rekreacja; pomoc rodzinie, opieka społeczna i pomoc osobom niepełnosprawnym; rolnictwo, agroturystyka i ekologia; najlepszy produkt powiatu; przyjaciel powiatu i osobowość (więcej informacji na ten temat w artykule Nagrody Honorowe Zarządu Powiatu w Strzyżowie w 2010 r.). Ponadto w ramach tegorocznych nagród za szczególny wkład w pomoc udzieloną mieszkańcom naszego powiatu podczas tegorocznej powodzi oraz osuwisk ziemi uhonorowano Ochotnicze Straże Pożarne z gmin Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa. Strażacy w podziękowaniu otrzymali komplety mundurów.

 

Podczas tegorocznej edycji Święta organizatorzy we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas działającym przy Strzyżowskiej Farze w godzinach od 13.00 do 18.00 prowadzili publiczną zbiórkę na rzecz osób poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi i osuwisk. Zebrana kwota w wysokości 2920,40 zł została przekazana na konto Parafialnego Zespołu Caritas. Ponadto Agencja Impresaryjno - Promocyjna „PEGAZ - BIS" w Nowym Sączu, która przygotowała i koordynowała część artystyczną podczas X Podkarpackich Prezentacji Agromania 2010, zadeklarowała dokonanie wpłaty na szczytny w/w. cel.

 

Tradycyjnie na scenie nie zabrakło również występów młodych artystów, wokalistów, muzyków z naszego regionu reprezentujących gminne ośrodki kultury. Zdecydowanie największym wydarzeniem X edycji Agromanii 2010 był koncert zespołu „Arka Noego", który przed sceną licznie zgromadził rodziny z dziećmi. Członkowie zespołu byli pod wrażeniem strzyżowskiej publiczności i przez ponad 1,5 godziny grali na żywo swoje największe przeboje oraz kilka utworów z ich najnowszej płyty. Artyści okazali się ludźmi sympatycznymi i po skończonym koncercie chętnie pozowali do wspólnych zdjęć. Natomiast występujący o zmierzchu zespół Ramolsi zgromadził w większości publiczność młodzieżową, która świetnie się bawiła w rytm największym polskich coverów. Całą imprezę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami prowadzona przez DJ Sancheza.

 

Nad całością imprezy sprawnie czuwało Biuro Organizacyjne składające się głównie z pracowników Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pod kierunkiem Pań: Celiny Bałchan, Elżbiety Wiśniowskiej - Midury, Marii Koś i Moniki Zdunek oraz czujnym okiem Sekretarza Powiatu Pana Jacka Boho.  Ich działalność na samym stadionie uzupełniała aktywność w otoczeniu: na drogach dojazdowych i na parkingach, których zabezpieczenie koordynowali: Pan Wiesław Gągorowski we współpracy z Panem Krzysztofem Piękosiem Dyrektorem i pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg, a także Ochotniczą Strażą Pożarną  w Wiśniowej.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Patronat medialny sprawowały: Telewizja Polska - oddział Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, VIA - Katolickie Radio Rzeszów, Dziennik Super - Nowości oraz Pismo Samorządu Terytorialnego - Wspólnota.

 

Szczególne podziękowania za sponsoring X Podkarpackich Prezentacji Agroamania 2010 składamy:

1.      Przedsiębiorstwu Remontowo - Budowlanemu „Rembud" Sp. z o. o. w Strzyżowie,

2.      Przedsiębiorstwu „Samres ERG. Sp. z o. o. w Strzyżowie,

3.      Firmie Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. w Krośnie,

4.      Cukierni „Poziomka" w Łomży,

5.      Firmie „Meblarz s.c. Grzegorz Wójcik, Józef Kut" w Wiśniowej,

6.      Firmie budowlanej „Dom - Most" Jan Janusz w Lutczy,

7.      Firmie ZPOM „Agro Fruct" Aneta Gazda w Strzyżowie,

8.      Bankowi Spółdzielczemu w Strzyżowie,

9.      Firmie „ABC GARDEN" Zbigniew Miga w Kożuchowie,

10.  Bankowi PEKAO S.A. Centrala w Warszawie,

11.  Firmie „QUADBALL" Paintball i wypożyczanie quadów Krystyna Brud w Strzyżowie, 

12.  Bankowi PKO BP SA. Oddział w Strzyżowie,

13.  Firmie MET - BUD SP. jawna Leszczak Jacek, Krzysztof, Tomasz w Strzyżowie.

 

[Zdjęcie D. Lubojemski, inf. wł. - oprac. A. Zielińska]

 

zobaczzdjecia zobaczfilm

 

Data dodania: 11-08-2010
liczba wyświetleń: 2585

Pozostałe kategorie