wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

V Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego

Tegoroczny Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego potwierdził społeczne zaangażowanie na rzecz historii i kultury żywo obecne w życiu naszej powiatowej wspólnoty. Tym razem temat wiodący Sejmiku brzmiał: „Cudze chwalicie swego nie znacie: lokalna historia i kultura – jeden z kierunków rozwoju i promocji regionu”. Podczas Sejmiku odbyła się promocja publikacji Piotra Szopy o ofiarach zbrodni katyńskiej z naszego terenu, a zwieńczeniem imprezy był koncert Edyty Geppert - jednej z największych gwiazd polskiej estrady.


V Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego w imieniu gospodarzy otworzył Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, który serdecznie przywitał zebranych, a następnie do stołu prezydialnego zaprosił prelegentów. W imprezie wzięło udział ok. 150 osób - przedstawicieli samorządów, szkół i instytucji oświatowych, bibliotek i działaczy kultury z terenu powiatu strzyżowskiego, reprezentantów zespołów muzycznych i strzyżowskiej „Solidarności”. Specjalnymi gośćmi Sejmiku byli m.in.: Pani Ewa Leniart Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Pan Czesław Drąg Kierownik Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami w WDK w Rzeszowie oraz Ksiądz prof. dr hab. Ludwik Grzebień – autor wielu publikacji i przedsięwzięć, naukowiec – jezuita pracujący w Krakowie a pochodzący z Dobrzechowa.


Pan Starosta Robert Godek w wystąpieniu wstępnym zwrócił uwagę na wielką rangę działalności kulturalnej w budowaniu tożsamości lokalnych wspólnot. Podkreślił wagę, jaką samorząd powiatowy w Strzyżowie poprzez działalność Rady i Zarządu Powiatu przykłada do inicjatyw kulturalnych i podziękował za dotychczasową współpracę wszystkim osobom i środowiskom działającym na niwie kultury i oświaty w naszym powiecie.


Część referatową Sejmiku rozpoczął Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak, przedstawiając referat nt. „Działania samorządu powiatowego w zakresie wspierania i promocji kultury”. Wystąpienie pierwszego prelegenta było swoistym wprowadzeniem do pozostałych referatów na temat roli i znaczenia historii, tradycji oraz kultury, czyli istotnych aspektów życia mieszkańców powiatu strzyżowskiego, w tym m.in. pasji i talentów miejscowych artystów oraz bogatej twórczości amatorskiej naszego regionu. Pan Wicestarosta, przedstawiając działania w zakresie wspierania i promocji kultury, mówił m.in.: „Największą imprezą powiatową, przyciągającą dużą ilość uczestników również spoza naszego powiatu są organizowane w ramach Święta Powiatu Strzyżowskiego „Podkarpackie Prezentacje Agromania”, podczas których twórcy z naszego terenu prezentują swoje dzieła. Szczególne miejsce w tym kulturalnym obrazie zajmuje twórczość osób niepełnosprawnych z powiatu strzyżowskiego. Ponadto wspieramy inicjatywy lokalne, regionalne, uczestniczymy w targach ogólnopolskich i międzynarodowych, promując walory naszego regionu, dofinansowujemy różnego rodzaju wydawnictwa, monografie miejscowości, tomiki poezji autorstwa lokalnych poetów, albumy, wydawnictwa historyczne, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym staramy się remontować zabytkowe obiekty, będące siedzibą jednostek powiatowych a na prace konserwatorskie prowadzone przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków przyznajemy dotacje z naszego budżetu.


Referat pt. „Z Maryją na sztandarach. Kult Matki Bożej Strzyżowskiej wśród konfederatów barskich” przedstawił następnie pracownik Oddziału IPN w Rzeszowie Pan Piotr Szopa. Swoje wystąpienie rozpoczął od nakreślenia przyczyn i dziejów zawiązanej 29 lutego 1768 r. konfederacji barskiej oraz jej związków ze Strzyżowem. Pan Szopa mówił m.in. że przywódcy konfederacji, udając się na zebrania organizowane w Barwinku, Dukli czy Sanoku, zmierzali do celu właśnie drogą Rzeszów – Strzyżów. W 1771 r. - wg Pana Z. Leśniaka, na którego powoływał się prelegent – doszło m.in. do potyczki pod Strzyżowem pomiędzy konfederatami pod dowództwem Hulewicza, a oddziałem wojsk rosyjskich dowodzonych przez Sitkiewicza. Główna część wystąpienia dotyczyła jednak kultu Matki Bożej na terenie Strzyżowa oraz wśród konfederatów barskich. Kult ten został zaszczepiony w okolicach Strzyżowa już w XIII w.  przez zakon cystersów, który tutaj posiadał swoje dobra. Jego największy rozkwit nastąpił jednak w drugiej połowie XVII wieku, po tym jak pierwszy wizerunek Matki Bożej spłonął wraz z kościołem w 1657 r. Powszechnym wówczas zjawiskiem stały się liczne łaski i cuda zdziałane za przyczyną Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Strzyżowie. Według miejscowej tradycji szczególnym kultem i czcią otaczali obraz Matki Bożej również konfederaci barscy, którzy po bitwie na Pobitnem zebrali się w Strzyżowie, aby uczestniczyć w nabożeństwie sierpniowym. Prawdopodobnie we mszy świętej uczestniczyli m.in.: cudownie ocalony z ran odniesionych w bitwie Franciszek Trzecielski - dziedzic Brzeżanki oraz dowódca konfederacki Kazimierz Pułaski, który miał polecić dodanie do sztandaru konfederatów zawierającego Orła i Pogoń wizerunku Matki Bożej Strzyżowskiej.


Z kolei Pani Aleksandra Fiołek – Matuszewska przedstawiła referat pt. „Pasja i talent – Strzyżowski Chór Kameralny – współczesna muzyczna wizytówka Strzyżowa”, w którym zaprezentowała dorobek lokalnego chóru, będącego wizytówką naszego regionu, zarówno w Polsce, jak i za granicami państwa. Strzyżowski Chór Kameralny powstał w 1994 r. przy Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie i  tworzy go ok. 30 osób. Jego założycielem i jednocześnie dyrygentem jest Pan dr Grzegorz Oliwa. W repertuarze chóru znajdują się utwory muzyki sakralnej od renesansu do współczesności, negro spirituals, kolędy, pieśni ludowe i patriotyczne. Od 1995 r. chór współpracuje z Rzeszowską Orkiestrą Kameralną, wykonując wokalno - instrumentalne dzieła m.in. takich kompozytorów jak: J.S. Bach, W.A. Mozart, G.B. Pergolesi czy G.G. Gorczycki. Bierze też udział w imprezach organizowanych przez rzeszowski oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, tj. m.in.: „Wieczory Bernardyńskie", koncerty „Alleluja", „Magnificat" oraz w cyklu koncertów pt. „Noworoczne Impresje Muzyczne" organizowanych przez Dom Kultury „Sokół" w Strzyżowie. Chór uświetnia także różnego rodzaju uroczystości kościelne i imprezy kulturalne w naszym środowisku, a od kilku lat współpracuje z Panem Włodzimierzem Korczem i Panią Alicją Majewską, wraz z którymi realizuje ciekawe przedsięwzięcia artystyczne.


W drugiej części Sejmiku z referatami wystąpili: strzyżowska artystka Pani Dorota Rzeźnikiewicz – Stawarz, instruktor plastyki w GOK – u we Frysztaku Pani Dorota Wojtanowska oraz członek Zespołu Pieśni i Tańca z Glinika Zaborowskiego w latach pięćdziesiątych XX w. Pan Jerzy Moskwa.


Jako pierwsza w tej części głos zabrała Pani Dorota Rzeźnikiewicz – Stawarz z referatem pt. „Twórczość amatorska Strzyżowa i okolic na tle województwa i kraju – jak promować miejscowych artystów?”. Prelegentka podkreślała fakt, iż stowarzyszenia i instytucje kultury w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego powinny podjąć m.in. działania w zakresie organizacji wystaw, konkursów promujących rękodzieła artystyczne, imprez kulturalnych, prasy tematycznej czy strony internetowej poświęconej twórczości amatorskiej. W czerwcu 2010 r. została uruchomiona strona /www.strzyzow-galeria.pl/ prezentująca dzieła artystów plastyków i twórców ludowych z powiatu strzyżowskiego i okolic. Jej pomysłodawcą i realizatorem jest Pan Tomasz Mazur, mieszkaniec Wysokiej Strzyżowskiej. Ponadto stronę tworzą: Pani Dorota Rzeźnikiewicz - Stawarz i Pan Maciej Ruszała. Na stronie prezentowane są m.in.: biogramy artystów powiatu strzyżowskiego, galeria prac oraz ciekawe filmiki przedstawiające twórców ludowych w ich pracowniach. Ponadto znaleźć tu można relacje z wydarzeń artystycznych, zapowiedzi imprez, plenerów i innych wydarzeń kulturalnych, a także informacje na temat projektów turystyczno – kulturalnych, m.in. prezentujących bogate dziedzictwo kultury ludowej i promujących tradycyjnych twórców np. projektu „Szlakiem Tradycyjnego Rzemiosła Podkarpacia”. Doskonałym uzupełnieniem referatu była prezentacja multimedialna przedstawiająca dzieła naszych miejscowych artystów.


Następnie referat pt. „Powiatowe Biennale Sztuki Ludowej próbą pokazania potencjału artystycznego regionu” wygłosiła Pani Dorota Wojtanowska. W wystapieniu w barwny sposób opowiedziała zgromadzonym o działaniach, które poczyniła m.in. jako instruktor plastyki w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku, pokazując szerszemu gronu odbiorców piękno i bogactwo rękodzieła artystycznego z naszego powiatu poprzez organizację Gminnych Wystaw Twórczości Ludowej, a także różnego rodzaju warsztatów sztuki ludowej, w tym m.in.: plecionkarstwa ze słomy, bibułkarstwa, haftu, koronkarstwa, tkactwa czy wykonywania ozdób choinkowych i świątecznych pisanek. Pani Wojtanowska jest pomysłodawczynią organizowanego co 2 lata we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Strzyżowie Powiatowego Biennale Sztuki Ludowej „Tradycja”. Jako nauczycielka plastyki w szkołach we Frysztaku i Gliniku Górnym, stara się uwrażliwić swoich uczniów na piękno sztuki ludowej tak, by stali się godnymi kontynuatorami naszego dziedzictwa kulturalnego przekazywanego z pokolenia na pokolenie.


W kolejności z referatem pt. „Kartka z historii – Zespół Pieśni i Tańca z Glinika Zaborowskiego ambasadorem regionu strzyżowskiego” wystąpił Pan Jerzy Moskwa, który poprzez prezentację multimedialną i własne wspomnienia przedstawił najważniejsze dokonania zespołu. Z jego wystąpienia dowiedzieliśmy się m.in., iż w marcu 1957 r. z inicjatywy Koła Związku Młodzieży Wiejskiej i kierownika szkoły Leszka Kulika powstał Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim. Pierwszy występ zespołu z wiązanką tańców rzeszowskich miał miejsce podczas uroczystości oddania do użytku mostu na rzece Wisłok od strony Dobrzechowa. Zespół, doskonaląc swój program artystyczny, brał udział w licznych konkursach i festiwalach, podczas których zajmował pierwsze miejsca, czym zwrócił na siebie uwagę Zarządu Głównego ZMW w Warszawie, który postanowił wysłać go na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny we Francji. Mimo udziału wielu bardzo dobrych zespołów artystycznych z wielu krajów zespół z Glinika Zaborowskiego na tym festiwalu zajął I miejsce. Po powrocie do kraju wzrosło zapotrzebowanie na koncerty zespołu, który swój dorobek artystyczny prezentował na estradach niemal całej Polski. Jak mówił Pan Moskwa w okresie 10 lat działalności Zespół Pieśni i Tańca z Glinika Zaborowskiego wytańczył i wyśpiewał wiele nagród pieniężnych i rzeczowych, dał ponad 150 występów artystycznych, które obejrzało ponad 360 tys. widzów.


Z dużym zainteresowaniem publiczności spotkała się ostatnia prelekcja, będąca autorską promocją publikacji poświęconej ofiarom zbrodni katyńskiej z powiatu strzyżowskiego. Wprowadzenia do tej części Sejmiku dokonali Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, który przypomniał, iż trudnego zadania stworzenia tzw. powiatowej listy katyńskiej podjął się na zamówienie Zarządu Powiatu w Strzyżowie Pan Piotr Szopa pracownik Oddziału IPN w Rzeszowie. Nastepnie Pani Ewa Leniart Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, gratulując władzom samorządu powiatowego w Strzyżowie tej unikalnej inicjatywy, przedstawiła rys historyczny Zbrodni Katyńskiej i podziękowała za przyznaną w tym roku Honorową Nagrodę Zarządu Powiatu i dobrą współpracę z jej Oddziałem. Autor książki pt „Zbrodnia katyńska 1940. Pamięci mieszkańców powiatu strzyżowskiego zamordowanych przez sowietów w Katyniu, Charkowie i Twerze” Pan Piotr Szopa w swoim wystąpieniu omówił m.in. układ publikacji, pochodzenie materiałów zamieszczonych w opracowaniu, a przede wszystkim przybliżył sylwetki niektórych z 34 osób z terenu naszego powiatu zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze wiosną 1940 r. Pięknie wydany album otrzymały następnie wszystkie szkoły i biblioteki z obszaru powiatu strzyżowskiego.

 

Podczas Sejmiku odbyła się ceremonia wręczenia nagród Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Ponadto wręczone zostały także nagrody i wyróżnienia Starosty Strzyżowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.   

 

W 2010 r. nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymali:

- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej powstałe z inicjatywy Pani Marii Bałchan,

- Pani Agata Skiba – instruktor tańca w GOK we Frysztaku, a także członek kabaretu „Miećka” z Frysztaka,

- Zespół taneczno – marszowy „Mażoretki” – działający przy GOK w Niebylcu pod kierownictwem Pani Agnieszki Cynar,

- Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa pod przewodnictwem Pana Jacka Grodzkiego,

- Pani Barbara Kłosowicz – kronikarz parafialny oraz prezes Akcji Katolickiej przy Parafii Wiśniowa,

- Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień – autor 1100 publikacji, w tym kilku opracowań dotyczących parafii i miejscowości leżących na terenie powiatu strzyżowskiego. 

 

W bieżącym roku nagrody i wyróżnienia Starosty Strzyżowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:

 

1. Z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie:

 

- Pan mgr Zbigniew Hołówko Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - za skuteczne działania na rzecz uatrakcyjniania warunków nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz za współpracę w organizacji uroczystości powiatowych.

 

- Pani mgr Zofia Zając Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza  w Strzyżowie, a w szczególności za wzorową organizację egzaminów maturalnych oraz za aktywność w podejmowaniu działań promujących szkołę, środowisko i lokalną oświatę.

 

- Pani mgr Violetta Wietecha nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej i wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, a w szczególności za zaangażowanie w organizację wielu uroczystości szkolnych i środowiskowych, w tym za przygotowanie akademii uświetniających  powiatowe obchody 70. rocznicy „Zbrodni Katyńskiej” oraz 71. rocznicy wydarzeń „Września 39”.

 

- Pan mgr Mirosław Czarnik nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej i wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, a w szczególności za zaangażowanie w organizację wielu projektów edukacyjnych, przygotowywanie uczniów do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Filozoficznej i uzyskiwanie znaczących sukcesów w tym zakresie a także za utworzenie i opiekę nad Szkolnym Kołem Honorowych Dawców Krwi.

 

- Pan mgr Jerzy Moskal - nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej i wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, a w szczególności za przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad matematycznych i uzyskiwanie w tym zakresie wysokich osiągnięć  oraz za współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowego Uniwersytetu Matematycznego”.

 

- Pani mgr Bożena Baranowska – nauczyciel plastyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, a zarazem Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Strzyżowie – za całokształt działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w rozwój lokalnej oświaty. Nagroda została wręczona w dniu 10 października br. podczas obchodów XXX - lecia NSZZ „Solidarność” na ziemi strzyżowskiej.

 

2. Z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie:

 

- Pan mgr inż. Adam Witek Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie - za skuteczne działania na rzecz uatrakcyjniania warunków nauki, a w szczególności za pozyskanie środków pozabudżetowych na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

 

- Pani mgr Ewa Konieczkowska Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie- za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, a w szczególności za wzorowe wypełnianie zadań wynikających z pełnienia funkcji wicedyrektora szkoły oraz za aktywność w podejmowaniu działań na rzecz szkoły i środowiska.

 

- Pani mgr Agnieszka Król nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, a w szczególności za zaangażowanie w pracę z uczniem zdolnym, przygotowywanie uczniów do konkursów ekonomicznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

- Pani mgr Elżbieta Niewolska nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, a w szczególności za zaangażowanie w rozwiązywanie problemów wychowawczych i socjalnych uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły oraz osiąganie bardzo dobrych wyników w pracy z uczniem zdolnym.

 

- Pani mgr Małgorzata Lis nauczyciel geografii w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, a w szczególności za opracowywanie Indywidualnych Planów Rozwoju dla uczniów zdolnych, organizowanie współpracy z wyższymi uczelniami,  przygotowywanie uczniów do udziału w olimpiadach i uzyskiwanie wysokich osiągnięć w tym zakresie.

 

3. Z Zespołu Szkół w Czudcu:

 

- Pani mgr Marta Proksa Dyrektor Zespołu Szkół w Czudcu - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, a w szczególności za troskę i skuteczne działania na rzecz uatrakcyjniania warunków nauki oraz zaangażowanie w realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu UE Leonardo da Vinci.

 

- Pani mgr Zofia Banek nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie (od września na emeryturze) - za wieloletnie zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą, a w szczególności za  osiąganie wysokich wyników nauczania z historii i wiedzy o społeczeństwie, kształtowanie postaw obywatelskich uczniów oraz realizację programu wychowania patriotycznego szkoły.

 

4. Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku:

 

- Pani mgr Agata Wyciślak Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku - za wieloletnie zaangażowanie w rozwój i unowocześnianie bazy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej SOSW we Frysztaku, a w szczególności za sprawne działanie w utworzeniu i prowadzeniu przedszkola specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

- Pani mgr Teresa Guzy Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, a w szczególności za aktywność w podejmowaniu działań na rzecz dzieci i młodzieży, dążenie do podnoszenia jakości pracy placówki, zaangażowanie w realizację projektów unijnych oraz promowanie placówki i osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym.

 

- Pan mgr Zbigniew Kurek wychowawca internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, a w szczególności za podejmowanie działań służących rozwojowi placówki, tworzenie indywidualnych programów wychowawczych i ich realizację, rozwijanie zainteresowań: sportowych, technicznych i gospodarczych uczniów.  

 

- Pan mgr Marek Hadro nauczyciel plastyki i informatyki za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, a w szczególności za przygotowywanie uczniów do konkursów plastyczno-technicznych i uzyskiwanie znaczących sukcesów w tym zakresie, upowszechnianie nowatorskich technik plastycznych wśród uczniów oraz budowanie właściwego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.

 

5. Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzyżowie:

 

- Pani mgr Bożena Niemiec Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w SOSW w Strzyżowie, a w szczególności za aktywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz wzorową współpracę ze środowiskiem lokalnym, organizowanie imprez szkolnych, środowiskowych i wojewódzkich dla uczniów specjalnej troski.

 

- Pani mgr Iwona Kozioł nauczyciel informatyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzyżowie - za całokształt działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, a w szczególności za przygotowywanie uczniów do konkursów i uzyskiwanie znaczących sukcesów w tym zakresie oraz popularyzację sztuki plastycznej osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

 

6. Z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie:

 

- Pani mgr Krystyna Barć-Dudek Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie - za całokształt działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie, a w szczególności za duże zaangażowanie w rozwój placówki, organizację i prowadzenie Szkoły dla Rodziców oraz  punktów konsultacyjnych w szkołach gminnych.

 

- Pani mgr Bogusława Karaś nauczyciel - psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie - za całokształt, a w szczególności za wprowadzanie nowatorskich metod i form pracy oraz za niesienie pomocy psychologicznej rodzinom dotkniętym tragedią powodzi i osuwisk.

 

- Pani mgr Urszula Drąg - nauczyciel – pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzyżowie - za całokształt działalności, a w szczególności za prowadzenie badań przesiewowych wzroku i słuchu  w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu strzyżowskiego a także wprowadzanie nowoczesnych metod diagnozy i terapii.

Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na degustację potraw regionalnych przygotowanych i serwowanych przez młodzież Zespołu Szkół w Czudcu.  

Zwieńczeniem imprezy był koncert Edyty Geppert jednej z największych polskich piosenkarek. Artystka znana z takich piosenek jak: „Jaka róża, taki cierń”, „Nie żałuję”, „Och, życie, kocham cię nad życie”, „ Mamo…córko” czy „Szukaj mnie” zjawiła się na scenie Strzyżowskiego Domu Kultury w swojej tradycyjnej czerni. Weszła niezauważona i dopiero po chwili publiczność dostrzegła ją w mroku sali kinowej. Oświetlała ją jedynie smuga światła, która potęgowała niesamowite wrażenie. Pani Edyta zachwyciła publiczność swoim wyjątkowym głosem oraz ciekawymi tekstami utworów. Jak ktoś powiedział: „Interpretowała w sposób dojrzały, czyniąc z każdej piosenki mały klejnocik sztuki wokalnej i aktorskiej”. Publiczność zebrana na koncercie siedziała z zapartym tchem, chłonąc dźwięki i nie mogąc oderwać wzroku od sceny. Pani Edyta Geppert została pożegnana owacją na stojąco, za którą odwdzięczyła się bisem. Po koncercie można było zakupić płyty, piosenkarka chętnie też rozdawała autografy przybyłym na koncert gościom.

[Inf. wł. A. Zielińska]

 

Poniżej zamieszczamy informację o osobach, zespołach i towarzystwach uhonorowanych Nagrodami Zarządu Powiatu w Strzyżowie w 2010 r. w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej - powstało 30 marca 1999 r. z inicjatywy Pani Marii Bałchan. Stowarzyszenie podejmuje szereg wartościowych inicjatyw, a zaangażowanie wielu osób owocuje konkretnymi działaniami. Towarzystwo jest wydawcą lokalnego czasopisma „Kwartalnik Czudecki”, które utrwala historię miejscowości gminy, skrupulatnie odnotowuje również istotne wydarzenia dnia dzisiejszego. Członkowie Towarzystwa zaangażowali się przed laty w działania związane z odkrywaniem historii zamku na Górze Zamkowej w Czudcu – prace archeologiczne trwają tam od roku 2000. Dzięki spektakularnym odkryciom odległą historią miejscowości zainteresowała się młodzież i nauczyciele, co przełożyło się na inne wartościowe inicjatywy. Staraniem członków Towarzystwa odrestaurowano zabytkową ( z 1856 r.) kapliczkę przy ul. Rzeszowskiej, w centrum Czudca. W 4-tym roku istnienia towarzystwa dzięki inicjatywie Stanisława Stysia powstał herbarz prezentujący kolejnych właścicieli Czudca. To spowodowało zrodzenie i realizację kolejnego projektu - wspomniane herby wyrzeźbione w drewnie umieszczono w odrestaurowanych podziemiach kościoła. Towarzystwo wydało również publikację „Herby i pieczęcie Ziemi Czudeckiej” autorstwa Stanisława Stysia oraz książkę „Matka Boska Łaskawa Pani Czudeckiej Ziemi”, będącą pokłosiem sympozjum naukowego, które miało miejsce w 2000 r. Staraniem Towarzystwa wydrukowano pocztówki ukazujące piękno gminy, wydano folder o gminie Czudec, folder o Górze Zamkowej oraz III edycję „Monografii Wsi Pstrągowa” autorstwa Barbary Pilarz, Barbary Stec i Mariana Złotka. Towarzystwo organizuje ciekawe prelekcje, przybliżające historię Czudca i innych miejscowości wchodzących w skład gminy, organizuje wystawy prezentujące twórców, spotkania z miejscowymi artystami.

 

Agata Skiba – osoba z pasją, zaangażowana w działalność Kabaretu „Miećka” z Frysztaka oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wisznia” z Wiśniowej. Pani Agata Skiba prowadzi Zespół Tańca Współczesnego „Zygzak”, Zespół Tańca Towarzyskiego „Zygzaczek”, Dziecięcy Zespół Tańca „Bzyczki”, Zespół Tańca Współczesnego „Zygzak II”, Zespół Tańca Towarzyskiego „Zygzaczek II”, Dziecięcy Zespół Taneczny przy Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym oraz Zespół Tańca Towarzyskiego przy Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym. Zespoły prowadzone przez Panią Agatę Skibę biorą udział w licznych przeglądach, konkursach i konfrontacjach, osiągając znaczące sukcesy. Najważniejsze z nich to: nagroda „Brązowy Kaczy Pląs” dla Zespołu Dziecięcego BZYCZKI w Przeglądzie dziecięcych zespołów tanecznych „Kaczucha” 2007 w Krośnie, III miejsce w 2008 r. i wyróżnienie w 2009 r. dla Zespołu Tańca Współczesnego „Zygzak” podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca Współczesnego „Kontrasty” w Mielcu, III miejsce w 2008 r. i I miejsce w 2009 r. dla Zespołu Tańca Współczesnego „Zygzak” w Międzywojewódzkim Przeglądzie dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych „Mikołajkowe Spotkania Taneczne” w Krośnie. Wspomniane zespoły uświetniają uroczystości gminne i powiatowe, są widowiskowe i zachwycają zarówno choreografią jak i precyzją wykonania układów choreograficznych.

 

Zespół taneczno – marszowy „Mażoretki” - to działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu, jedyny w powiecie tego typu zespół. Występuje na pokazach estradowych i paradach ulicznych, prezentując układy taneczno – marszowe, żonglując i podrzucając pałeczką mażoretkową. Współpracuje z orkiestrą dętą w Niebylcu, tańcząc do utworów granych przez tę orkiestrę. Prowadząca zespół Agnieszka Cynar zaprojektowała stroje dla jednej z grup zespołu w kolorach powiatowych: niebiesko – żółtym. W chwili obecnej zespół liczy 15 osób.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dobrzechowa - powstało w 1987 r. Jego obecnym Przewodniczącym jest Jacek Grodzki. Towarzystwo liczące obecnie 40 członków, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym wsi. Od 1997 r. jest wydawcą Kwartalnika Społeczności Dobrzechowa „Życie Dobrzechowa”, które dokumentuje aktualne, ważne dla mieszkańców wydarzenia, przypomina o istotnych wydarzeniach historycznych, sięga do korzeni i bogatej przeszłości Dobrzechowa. W 2000 r. dzięki inicjatywie Towarzystwa w najwyższym punkcie wsi postawiono 9-metrowy Krzyż Milenijny. Przeprowadzono także zbiórkę pieniędzy, która pozwoliła na konserwację obrazu Matki Boskiej Dobrzechowskiej, wydano również reprodukcję obrazu, co zaowocowało rozpowszechnieniem i umocnieniem kultu Matki Bożej. Członkowie Towarzystwa przeprowadzili remont Pomnika Powstania Styczniowego w Dobrzechowie, odnowili płytę nagrobną rodziny Michałowskich (ostatnich właścicieli Dobrzechowa) oraz wyremontowali cokół Pomnika 700-lecia Wsi. Zaangażowanie członków Towarzystwa przekłada się również na organizowanie szeregu wiejskich uroczystości patriotycznych oraz ciekawych spotkań z ludźmi zasłużonymi dla Dobrzechowa – spotkania te mają często wymiar edukacyjny i cieszą się zainteresowaniem osób dorosłych i młodzieży. Od lat Towarzystwo jest współorganizatorem konkursów wiedzy dla młodzieży szkolnej, które tematycznie są związane z historią i współczesnością wsi oraz parafii w Dobrzechowie.

 

Barbara Kłosowicz z Jazowej (Gm. Wiśniowa) - od wielu lat jest zaangażowana w rozwój oświaty i kultury w środowisku, w którym mieszka. Jako wieloletni nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowej przez wiele lat wspólnie z uczniami redagowała i wydawała czasopismo „Promyczek z Jazowej”. Była i jest zaangażowana w dokumentowanie najistotniejszych wydarzeń wsi Jazowa oraz Parafii Wiśniowa. Obecnie pełni funkcję Prezesa Akcji Katolickiej przy Parafii Wiśniowa oraz kronikarza parafialnego.

 

Ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień – Jezuita (pochodzi z Tułkowic) - jest autorem 1100 publikacji: książek, opracowań naukowych, artykułów, biogramów, materiałów do słowników i encyklopedii. W dorobku literackim Księdza Profesora znajdują się również opracowania dotyczące parafii i miejscowości leżących na terenie powiatu strzyżowskiego:

– „Parafia w Strzyżowie i kult Matki Bożej Niepokalanej”, wyd. Kraków 1996 r.,

- „Dzieje parafii w Niewodnej”, Rzeszów 2003 r.,

- „Dzieje kościelne parafii Dobrzechów”, Kraków 2004 r.,

- „Tułkowice – dzieje wsi rodzinnej”, Kraków 2004 r.

Ponadto Ks. prof. Ludwik Grzebień jest honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dobrzechowa. Tytuł ten przyznano mu w uznaniu szczególnych zasług w zakresie badań naukowych nad dziejami parafii dobrzechowskiej oraz historii Dobrzechowa i regionu.

 

 

 

 

 

zobaczzdjecia
 

 

 

Prezentacje do pobrania:
V SEJMIK KULTURY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO - CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE: LOKALNA HISTORIA I KULTURA -
JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU I PROMOCJI REGIONU

 
Działania samorządu powiatowego w zakresie wspierania i promocji kultury - Jan Stodolak Wicestarosta Strzyżowski
 
Twórczość amatorska Strzyżowa i okolic na tle województwa i kraju - jak promować miejscowych artystów? 
 
Kartka z historii - Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca w Gliniku Zaborowskim - lata 1956 - 1968

 

Referaty do pobrania:
									Aleksandra Matuszewska Fiołek: Pasja i talent - Strzyżowski Chór kameralny - współczesna muzyczna wizytówka Strzyżowa 
			
									Dorota Wojtanowska: Powiatowe Biennale Sztuki Ludowej próbą pokazania potencjału artystycznego regionu 
			
									Dorota Rzeźnikiewicz Stawarz: Twórczość amatorska Strzyżowa i okolic na tle województwa i kraju - jak promować miejscowych artystów? 
			
									Jerzy Moskwa: Kartka z historii - Zespół Pieśni i Tańca z Glinika Zaborowskiego ambasadorem regionu strzyżowskiego 
			
									Piotr Szopa: Z Maryją na sztandarach. Kult Matki Bożej Strzyżowskiej wśród konfederatów barskich 
			

 

 

 

Data dodania: 18-10-2010
liczba wyświetleń: 3566

Pozostałe kategorie