wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Kultura

VI Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego

12 października 2011 r. w Zespole Szkół w Czudcu odbył się VI Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego. Ta cykliczna impreza organizowana przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie z inicjatywy Zarządu Powiatu podejmuje ważne dla naszego środowiska tematy. Tym razem myśl wiodąca brzmiała: „Historią i tradycjami Ziemi Strzyżowskiej wpisujemy się w dziedzictwo Podkarpacia". Patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Mirosław Karapyta.


Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek otwierając VI Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego, powitał zaproszonych gości, a następnie oddał głos Księdzu Józefowi Trzeciakowi proboszczowi parafii p.w. Dobrego Pasterza w Babicy, który zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy.


W imprezie wzięło udział ok. 100 osób - przedstawicieli samorządów, szkół i instytucji oświatowych, bibliotek i działaczy kultury z terenu powiatu strzyżowskiego oraz reprezentantów zespołów muzycznych.


Część merytoryczną Sejmiku rozpoczął Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Skarby Podkarpacia" Pan Krzysztof Zieliński, przedstawiając referat nt. „Architektura drewniana - specyfika i bogactwo południowo - wschodniego regionu Polski". Pan Zieliński w swoim wystąpieniu skupił się m.in. na przeglądzie „skarbów w drewnie ukrytych" na przestrzeni wieków oraz cechach charakterystycznych budownictwa drewnianego poszczególnych epok. Zwrócił też uwagę na ważne miejsce, jakie w naszej świadomości zajmują drewniane cerkwie i kościoły, w tym ocalałe od destrukcyjnej siły czasu i ludzkiej działalności obiekty sakralne w powiecie strzyżowskim. Przedmiotem jego prelekcji były trzy cerkwie: w Bliziance, Gwoździance i Bonarówce oraz niezachowane obiekty architektury drewnianej w Oparówce i Dobrzechowie.  

Następnie Pan Jacek Kawałek - Wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie przedstawił referat dotyczący plenerów malarskich, będących kontynuacją idei Barbizonu Wiśniowskiego. Swoje wystąpienie rozpoczął od nakreślenia roli podparyskiej kawiarni „Rotunda" dla idei spotkań organizowanych w latach 20. i 30. XX w. w salonie pałacu Jana i Heleny z Balów Mycielskich w Wiśniowej. Do grona twórców, którzy znaleźli tu sprzyjające warunki do tworzenia należeli m.in.: Jan Cybis, Hanna Rudzka - Cybisowa, Czesław Rzepiński, Stanisław Szczepański, Wojciech Weiss, Tytus Czyżewski oraz Zygmunt Mycielski, który w rodzinnej księdze zapisał: „Mamy już Krakowskie - Ateny, Kaszubską - Szwajcarię, Warszawski - Paryż, tu jest Wiśniowski Barbizon". Wiśniowa stała się jednym z głównych ośrodków kultury i sztuki w międzywojennej Polsce, miejscem plenerowych spotkań malarzy polskich, tak jak sto lat wcześniej podparyski Barbizon był miejscem plenerowym malarzy francuskich. W dalszej części swojej wypowiedzi prelegent m.in.: nakreślił charakter odbywających się od 2008 roku plenerów malarskich pn. „Wiśniowa pachnąca malarstwem" oraz zaprezentował zdjęcia artystów i ich dzieł powstałych podczas dotychczasowych plenerów ogólnopolskich i IV pleneru międzynarodowego.


Kolejny referat pt. „Schrony nad Stępinką i tunel pod Żarnowską Górą na mapie historycznych atrakcji Podkarpacia" przedstawił nauczyciel historii w Zespole Szkół w Stępinie, a jednocześnie przewodnik po stępińsko - cieszyńskim kompleksie schronowym Pan Krzysztof Winiarski. Prelegent w sposób ciekawy, a czasami wręcz humorystyczny opowiadał o niezwykłych, tajemniczych obiektach militarnych zbudowanych decyzją władz III Rzeszy Niemieckiej w okresie II wojny światowej na terenie powiatu strzyżowskiego. Mowa tu oczywiście o budowanych w ramach przygotowań do wojny ze Związkiem Radzieckim kompleksach schronów Gefechtstand "Anlage Süd" (Stanowisko Dowodzenia "Obszar Południe") składających się z: tunelu kolejowego przebitego przez Żarnowską Górę w Strzyżowie i betonowego schronu kolejowego wraz z zapleczem w miejscowościach Stępina - Cieszyna. Poprzez swoje opowieści starał się odpowiedzieć na często zadawane przez zwiedzających pytania m.in.: Jak układały się stosunki między Niemcami a ludnością miejscową?, Jak długo trwała budowa kompleksu?, Dlaczego został tutaj wybudowany?, Czy rzeczywiście przebywał tutaj Hitler?, Jak miał funkcjonować zespół budowli kwatery południowej?, Jakie było przeznaczenie tunelu?,  Czy pod tunelem znajdują się podziemne, kilkukondygnacyjne komnaty, w tym „bursztynowa komnata" itp.


Z dużym zainteresowaniem publiczności spotkała się ostatnia prelekcja ponownie występującego Pana Krzysztofa Zielińskiego na temat regionalnych kulinariów, czyli „ Jak zarobić na proziaku? Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Skarby Podkarpacia" w swojej wypowiedzi podkreślał m.in. kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów jako jeden z priorytetów w  krajach Unii Europejskiej. Zwrócił też uwagę na fakt częstego eksponowania wiekowych zabytków, pięknej przyrody czy bazy noclegowo-gastronomicznej dla turystów, przy dość częstym zapominaniu o produktach regionalnych, które również świadczą o przeszłości danego regionu. Prelekcję zakończył słowami: „Podkarpacie stoi hartaczami, krężałkami, kugielem, bulwiokiem, hałuszkami, małdrzykiem, szabanką, bałabuchami czy krupniakiem. Te produkty są jeszcze sublokalne, znaleźć je, kupić i posmakować można tylko znając adresy producentów, którymi najczęściej są koła gospodyń wiejskich czy właściciele gospodarstw agroturystycznych. Wszędzie jednak można znaleźć wyśmienity żur czy dziesiątki rodzajów pierogów. Produkowane na miejscu zachwycają pomysłowym smakiem i jakością wykorzystanych do ich wyrobu produktów. Produkt lokalny to szansa zdobycia nowych rynków zbytu oraz promocji całego regionu".


Podczas Sejmiku wręczone zostały nagrody Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2011 roku nagrody otrzymali: Zespół Śpiewaczy „Barwy Jesieni" działający przy DK „Sokół" w Strzyżowie, Pan Janusz Czekajowski - Dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 1 we Frysztaku, Kapela Ludowa z Czudca, Orkiestra Dęta z Niebylca, Pan Władysław Salamon - Dyrektor OK w Wiśniowej, Pan Grzegorz Oliwa - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie oraz Ks. Józef Trzeciak - Proboszcz Parafii p.w. Dobrego Pasterza w Babicy. Prezentację osób nagrodzonych zamieszczamy pod artykułem.


Starosta Strzyżowski wraz z członkami Zarządu Powiatu wręczył także nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odebrali: Pani Urszula Mendelowska oraz Pan Mirosław Czarnik - nauczyciele języka polskiego z Liceum Ogólnokształcącego  im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Pani Janina Tylek - nauczyciel matematyki i Pan Jerzy Pazdan kierownik kształcenia praktycznego z Zespołu Szkół w Czudcu, Pani Maria Pająk - Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego z Frysztaka, Pani Beata Potwora nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Strzyżowie oraz Pani mgr Małgorzata Drogoń nauczyciel psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie. Nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie: Pan Dyrektor Adam Witek, Pani Dorota Żydzik nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych oraz Pan Jan Sopel kierownik szkolenia praktycznego nagrody odebrali podczas uroczystości 50 - lecia Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie.  


Ozdobą Sejmiku stał się miło przyjęty przez publiczność występ nagrodzonej Kapeli Ludowej z Czudca, która zagrała kilka utworów z bogatego repertuaru pieśni i piosenek ludowych z regionu strzyżowskiego.


Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na degustację potraw regionalnych przygotowanych przez młodzież Zespołu Szkół w Czudcu pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych Pani Moniki Tarczyńskiej - Obrockiej. Szczególne wrażenie na przybyłych zrobiły dekoracje wykonane z warzyw i owoców, w tym m.in.: przepiękne róże z buraczków ćwikłowych czy wyrzeźbione dynie z kiścią winogrona w środku. Nie mówiąc już o tym, że wyjątkowo pięknie podane i niezwykle smaczne potrawy urzekły dosłownie wszystkich.

 

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]


Nagrodzeni przez Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2011 r.:


Zespół Śpiewaczy „Barwy Jesieni",
działający przy DK „Sokół" w Strzyżowie - powstał w roku 2007 z inicjatywy Emila Stopy, późniejszego administratora i kierownika programowego. W początkowym okresie działalności zespół liczył 9 członków, w chwili obecnej jest ich 11. „Barwy Jesieni" mają w swoim dorobku repertuar składający się z licznych pieśni ludowych, religijnych, patriotycznych, biesiadnych oraz kolęd i pastorałek. Udział w przeglądach, konkursach i festiwalach folklorystycznych przynosi im wyróżnienia i nagrody. Wspominając osiągnięcia Zespołu, można powiedzieć, że w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie w latach 2007 - 2010 zdobywali I i II miejsca oraz wyróżnienia. W każdym roku reprezentują region strzyżowski w festiwalach Kultury Pogórzańskiej w Ryglicach „O Złotą Podkowę Pogórza". Zespół tworzą emeryci, członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Strzyżowie. Za aktywną działalność w pracy społecznej w 2010 r. zespół został odznaczony Dużą Złotą Odznaką Honorową nadaną przez Zarząd Główny w Warszawie.


Janusz Czekajowski
- od 1981 r. prowadził zespół wokalno - instrumentalny ANEKS, który często zapewniał oprawę muzyczną imprezom, był członkiem Kapeli Ludowej oraz akompaniatorem dziecięcych zespołów tańca ludowego. Od 1988 r. jest akompaniatorem i muzykiem kabaretu „Miećka", od 1994 jego kierownikiem, tekściarzem, muzykiem i reżyserem. Pracuje z młodzieżą w zespołach wokalnych i grupach teatralnych, prezentujących się na terenie gminy, powiatu i województwa. Jego doświadczenie i profesjonalizm owocują wysokimi lokatami w przeglądach, konkursach, konfrontacjach, niejednokrotnie na szczeblu ogólnopolskim. Ponadto jest stałym pomysłodawcą, reżyserem, scenarzystą imprez środowiskowych oraz okolicznościowych, w trakcie których niejednokrotnie stanowi jednoosobową obsługę techniczną, akustyczną, operatora świateł itp. Cząstkę swojego 30-letniego dorobku artystycznego przedstawił w przygotowanym przez siebie w marcu ubiegłego roku „Wieczorze Autorskim".


Kapela Ludowa w Czudcu
- istnieje od 1974 r. Repertuar Kapeli stanowią utwory instrumentalne i instrumentalno - wokalne oparte na kanwie zwyczajów i wiejskiego życia. Kapela na swoim koncie ma wiele nagród i wyróżnień zdobytych na konkursach i przeglądach m. in.: na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel w Kazimierzu nad Wisłą, w Łące na XI Spotkaniu Muzyków i Śpiewaków Ludowych „Dolina Łącka", na Wojewódzkich Spotkaniach Kapel Ludowych w Błażowej, w Nowej Dębie na IX Prezentacjach Zespołów Folklorystycznych pn. „Mieć jak rzeka swoje źródło". Kapela bierze udział w różnego rodzaju imprezach organizowanych na terenie gminy Czudec oraz naszego województwa. Są to imprezy o różnym charakterze i zasięgu, również imprezy międzynarodowe, jak choćby Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. W roku 2000 i 2009 Kapela dokonała nagrań swoich utworów w studiu Polskiego Radia w Rzeszowie. Nagrania te są często emitowane na antenie podczas audycji folklorystycznych. Członkowie Kapeli stale poszukują starych melodii, by ocalić od zapomnienia wiejski folklor.


Orkiestra Dęta w Niebylcu
- Orkiestra powstała w 1946 r. z inicjatywy nieżyjącego już ks. Franciszka Murasa. Dzięki ciężkiej, żmudnej pracy muzyków, którzy swoją pasją przyczynili się do podtrzymania, upowszechniania i rozsławiania kultury naszego regionu Orkiestra Dęta obchodzi 65-lecie swojej działalności. W tym czasie osiągnęła wiele sukcesów, dając liczne koncerty zarówno na terenie gminy jak i poza nią. Obecnie orkiestra działa przy GOK-u w Niebylcu a jej kapelmistrzem jest Janusz Rak. Orkiestra liczy dziś 35 członków. Są to ludzie młodzi, absolwenci szkół muzycznych I i II st. w Strzyżowie i Rzeszowie. Orkiestra wpisana jest w rejestr Zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie. W swoim repertuarze muzyki marszowej, kościelnej i koncertowej ciągle się rozwija, oprócz uświetniania uroczystości i imprez lokalnych czy powiatowych, kilkakrotnie brała udział w pielgrzymkach, zlotach chórów i orkiestr w Częstochowie i Licheniu. Orkiestra współpracuje z zespołem niebyleckich Mażoretek.


Władysław Salamon
- praca i działania na rzecz kultury podejmowane przez Władysława Salamona obejmują 37 - letni staż pracy, w tym 35 lat pracy na stanowisku dyrektora Ośrodka Kultury w Wiśniowej. Jego zaangażowanie w pracę i podejmowanie szeregu inicjatyw związanych z życiem kulturalnym gminy zasługują na uwagę i docenienie. Kierowany przez dyrektora Ośrodek Kultury stwarza warunki do pracy i rozwoju wszelkich form działalności artystycznej. Dyrektor nawiązał współpracę z węgierskim i słowackim centrum kultury, co zapoczątkowało zagraniczne koncerty działającego przy Ośrodku Kultury chóru męskiego „Echo". Na uznanie zasługuje też troska dyrektora o podtrzymywanie tradycji ludowych i folklorystycznych. Dzięki inicjatywie Dyrektora GOK w Wiśniowej od lat organizowane są imprezy integracyjne, w które angażowane są osoby niepełnosprawne. Za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz troskę o zachowanie dla przyszłych pokoleń lokalnej kultury Pan Salamon w 2007 r. z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymał Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego.


Grzegorz Oliwa
- pracę zawodową w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzyżowie rozpoczął jeszcze podczas studiów w 1992 roku, w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych i chóru szkolnego. W 1999 roku objął funkcję dyrektora tej szkoły. Od 1994 roku był instruktorem muzycznym w Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie. W latach 1990-2002 był liderem zbierającej laury na krajowych i międzynarodowych festiwalach grupy wokalnej „Fiat Singers", specjalizującej się w wykonawstwie muzyki gospel i spiritual. Pełniąc funkcję prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Rzeszowie, inicjuje działania mające na celu rozwój zespołów chóralnych i orkiestrowych w regionie rzeszowskim. W latach 1999-2006 pełnił funkcję wiceprezesa Rzeszowskiego Towarzystwa Muzycznego. Od 2001 roku jest członkiem Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego. W 2003 roku został wpisany na listę ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ziemię Strzyżowską rozsławia również poprzez prowadzenie Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, który w ocenach krytyków należy do grona najlepszych chórów amatorskich w Polsce. Współpracując z Włodzimierzem Korczem oraz Alicją Majewską koncertują, nagrywają płyty i biorą udział w licznych, renomowanych przedsięwzięciach muzycznych.


Ks. Józef Trzeciak
- proboszcz parafii p.w. Dobrego Pasterza w Babicy był pomysłodawcą, reżyserem, scenarzystą i głównym organizatorem plenerowego przedstawienia Misterium Męki Pańskiej (w całości realizowanego przez młodzież, zrzeszoną w parafialnym Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży), które rozsławiło wzgórza babickie i ściągało tam, w Niedzielę Palmową, tysięczne rzesze pielgrzymów z terenu całego województwa. Scenariusze kolejnych misteriów były zmieniane i rozbudowywane, za każdym razem jego twórcy znajdowali inną myśl przewodnią, inną treść przesłania. W każdym przedstawieniu brało udział ok. 100 aktorów. Młodzież, pod troskliwym okiem księdza Józefa, angażowała swój wolny czas w próby, przygotowanie rekwizytów i scenografii do niezwykłego widowiska. Cyklicznie przez 10 lat, od 1998 r. do 2008 r. realizowano przedstawienia pod różnymi tytułami. W 2011 r. po 3 letniej przerwie odbyło się przedstawienie pn. „Totus Tuus".

 

zobaczzdjecia    
zobaczfilm_01    
   

 

 

 

Program -VI Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego pod patronatem Mirosława Karapyty Marszałka Województwa Podkarpackiego temat wiodący „Historią i tradycjami ziemi strzyżowskiej wpisujemy się w  dziedzictwo podkarpacia"

 

Architektura drewniana - specyfika i bogactwo południowo - wschodniego regionu Polski - Krzysztof Zieliński, Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Skarby Podkarpacia"  

 

Wiśniowa pachnąca malarstwem - plenery malarskie kontynuacja idei Barbizonu Wiśniowskiego - Jacek Kawałek, Wicedyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie  

 

Wręczenie Nagród Zarządu Powiatu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  

 

Schrony nad Stępinką i tunel pod Żarnowska Górą na mapie historycznych atrakcji Podkarpacia - Krzysztof Winiarski, przewodnik, nauczyciel ZS w Stępinie  

 

Jak zarobić na proziaku? - słów kilka o regionalnych kulinariach - Krzysztof Zieliński, Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Skarby Podkarpackie"
Data dodania: 18-10-2011
liczba wyświetleń: 2986

Pozostałe kategorie