wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Komisje Rady Powiatu Strzyżowskiego

Komisje Rady Powiatu Strzyżowskiego 

Na podstawie § 28 Statutu Powiatu Strzyżowskiego Rada Powiatu w drodze uchwały może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wyszczególnionych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Do zadań komisji stałych należy:

  • opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności Rady i Zarządu.


Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę i jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności, co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady. Rada może dokonać zmian w zatwierdzonym planie.

 

 

Wykaz Komisji Stałych Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023

 

I. Komisja do spraw Budżetu i Rozwoju Powiatu:

 

1)      Bieryło Adam.

2)      Chuchla Maria.

3)      Dzindzio Józef.

4)      Garncarski Tomasz.

5)      Gierlak Stanisław.

6)      Godek Robert.

7)      Myćka Piotr.

8)      Niemiec Tadeusz - Przewodniczący Komisji

9)      Żybura Bogdan.

 

II. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

 

1)       Armata Marek.

2)       Godek Robert.

3)       Pryć Małgorzata.

4)       Rusyn Dawid.

5)       Skalska - Nieroda Małgorzata.

6)       Stodolak Jan.

7)       Szopa Piotr.

8)       Tomaszewski Grzegorz.

9)       Utnicka Marta - Przewodnicząca Komisji

10)     Złotek Marian.


III. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

1)      Dzindzio Józef.

2)      Gierlak Stanisław.

3)      Niemiec Tadeusz.

4)      Rusyn Dawid.

5)      Szopa Piotr.

6)      Szorc Marek.

7)      Utnicka Marta.

8)      Złotek Marian- Przewodniczący Komisji


 

IV. Komisja do Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia:

 

1)      Bieryło Adam.

2)      Chuchla Maria.

3)      Garncarski Tomasz.

4)      Myćka Piotr.

5)      Pryć Małgorzata.

6)      Stodolak Jan.

7)      Tomaszewski Grzegorz- Przewodniczący Komisji

8)      Żybura Bogdan

 

V. Komisja rewizyjna

 

1)     Armata Marek - Przewodniczący Komisji.

2)     Utnicka Marta - Sekretarz Komisji.

3)     Szorc Marek - Członek Komisji.

 

VI. Komisja skarg, wniosków i petycji

 

1)     Rusyn Dawid - Przewodniczący Komisji.

2)     Armata Marek - Członek Komisji.

3)     Pryć Małgorzata - Członek Komisji.