wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

List powitalny Starosty Strzyżowskiego

Bogdan ybura

 

Szanowni Państwo

W imieniu władz samorządowych Powiatu Strzyżowskiego i jego mieszkańców jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na stronie internetowej samorządu powiatowego w Strzyżowie i zaprosić do odwiedzenia niezwykle malowniczego powiatu strzyżowskiego.

Powiat strzyżowski, obejmujący administracyjnie swym zasięgiem 5 gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa, położony jest w południowo-wschodniej Polsce, w środkowej części województwa podkarpackiego, na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych, wiodących przez teren naszego powiatu na południe naszego regionu m.in. w Bieszczady (120 km), jak również w kierunku przejść granicznych z Ukrainą (95 km) i Słowacją (67 km), a na północ kraju poprzez stolicę województwa podkarpackiego - Rzeszów m.in. do Warszawy.

Głównym atutem naszego powiatu jest to, co do zaoferowania ma sama natura, czyli nieskażone wielkim przemysłem środowisko, znaczne bogactwa naturalne (źródła wód naturalnych wykorzystywane do produkcji wód mineralnych, obfite źródła wód geotermalnych), duże, z zachowaną bioróżnorodnością kompleksy leśne, będące ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt chronionych w rezerwatach przyrody: Góra Chełm, Herby i Wielki Las, cenne przyrodniczo tereny włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, obszary o najwyższych wartościach krajobrazowych i ekologicznych: Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz fragment Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w granicach gminy Niebylec, a także niezwykle malownicze przełomy rzeki Wisłok.

Bogactwa środowiska przyrodniczego sprawiają, że powiat strzyżowski jest niezwykle atrakcyjnym terenem pod względem turystycznym. Miłośnik aktywnego wypoczynku znajdzie tutaj m.in.: liczne szlaki turystyki pieszej, ścieżki rowerowe, szlak wodny, znane w regionie stoki narciarskie w Strzyżowie i Gogołowie, otwarte kąpieliska we Frysztaku, a w razie niepogody krytą pływalnię „Otylia" w Strzyżowie. To również idealne miejsce dla miłośników wędkarstwa i grzybobrania. Zróżnicowaną ofertą turystyczno-rekreacyjną dysponują także liczne gospodarstwa agroturystyczne, w tym ekologiczne, ośrodki rekreacyjno - wypoczynkowe, oferujące domową kuchnię z lokalnymi przysmakami, ośrodki sportów jeździeckich, świadczące usługi nauki jazdy konnej i jazdy w terenie po widokowych szlakach Pogórza, a także winnice, proponujące swoim gościom możliwość degustacji win produkowanych na miejscu.

Piękno Ziemi Strzyżowskiej podkreślają liczne zabytki, w tym m.in. unikalne w skali europejskiej zespoły fortyfikacji z okresu II wojny światowej w Strzyżowie (tunel schronowy wykuty w górze) oraz na pograniczu Stępiny i Cieszyny (najdłuższy w Europie naziemny schron kolejowy), drewniane świątynie, należące do Szlaku Architektury Drewnianej Podkarpacia: w Lubli, Lutczy, Gogołowie i Bonarówce (dawna cerkiew), murowane kościoły m.in. w Strzyżowie, Połomi, Dobrzechowie, Niewodnej i Oparówce (dawna cerkiew), zespoły dworskie, w tym w Wiśniowej z urzekającą zwłaszcza jesienią aleją grabową i 650 - letnim drzewem dąb „Józef" z tytułami: Polskie Drzewo Roku 2016 i Europejskie Drzewo Roku 2017. Warto także zobaczyć: XIX w. Zagrodę Pogórzańską w Gwoźnicy Górnej, w której do 2010 r. mieściło się muzeum biograficzne Juliana Przybosia, a na miejscowym cmentarzu grób poety, 3,5 metrowy wiatrak z 1947 r. wraz oryginalnym wyposażeniem w Różance, murowaną synagogę w Niebylcu z jedną z najlepiej zachowanych polichromii w województwie podkarpackim i in.

Atrakcyjność pobytu w powiecie strzyżowskim podnosi bogata oferta imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez różne podmioty, które wzbogacając ofertę turystyczną powiatu, pomagają m.in. w promowaniu regionalnego rękodzieła ludowego i artystycznego oraz tradycyjnej kuchni opartej o lokalne produkty. Najciekawsze cykliczne imprezy organizowane na terenie powiatu strzyżowskiego to m.in. Rajd Narciarsko-Pieszy o Puchar Starosty Strzyżowskiego, Podkarpackie Święto Malinowe w Połomi, Międzynarodowy Plener Malarski „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem", ogólnopolskie zawody konne organizowane na hipodromie JKS „Pogórze" w Gliniku Zaborowskim, Rajd Rzeszowski, w ramach którego w naszym powiecie rozgrywane są corocznie odcinki specjalne, a także liczne pikniki, koncerty, spotkania, biegi, zawody sportowe i in.

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzin i łączenia sportowych pasji z odkrywaniem historii i piękna niezwykle gościnnego powiatu strzyżowskiego. Być może bogactwo przyrodnicze i nowoczesna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna powiatu zainteresują też potencjalnych inwestorów, którzy docenią możliwości zagospodarowania tych terenów. Zachęcam też do częstego odwiedzania naszej strony internetowej, na której znajdziecie Państwo szereg informacji m.in. na temat bieżącej działalności naszego samorządu oraz innych instytucji użyteczności publicznej, relacje z ważniejszych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych, zestawienia instytucji, organizacji i ważniejszych placówek działających na terenie powiatu, a także historię powiatu i jego najpiękniejsze zabytki.

 

Bogdan Żybura

Starosta Strzyżowski