wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Literatura


GMINA CZUDEC
 

Anna Oliwińsko - Wacko

Annawacko

Anna Oliwińska-Wacko, absolwentka filologii polskiej WSP w Rzeszowie, poetka, regionalistka i animatorka kultury. Mieszka i pracuje jako nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Czudcu. Jest autorką tomików wierszy: „Codzienność" (1999), „Taki los" (2000), „Słowa dla Matki" (2007), „Zamyślenia" (2017) oraz współautorką książek „Czudec - dziedzictwo wiary" (2002), „Matka Boża Łaskawa Pani Czudeckiej Ziemi" (2005), a także monografii „Dzieje Czudca" t.1. (2010) oraz albumu „Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Królowej Różańca Świętego w Czudcu".

Od 2002 r. jest redaktorem naczelnym „Kwartalnika Czudeckiego", pisma społeczno-kulturalnego poświęconego zagadnieniom Małych Ojczyzn. Artykuły publikowała ponadto w „Niedzieli rzeszowskiej", „Frazie", „Źródle", „Nad Wisłokiem", „Kurierze Galicyjskim" i „Kwartalniku Edukacyjnym". Należy do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Czudeckiej.

W 2006 r. otrzymała Nagrodę Zarządu Powiatu w Strzyżowie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Autorka jest laureatką XLIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej - Zakopane 2015 oraz Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Jego Myśli Nasze Słowa" - Rzeszów 2016, otrzymała też wyróżnienie w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Sarbiewskiego" - Płońsk 2017. Ponadto zdobywała wyróżnienia w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach poezji.

 

 
 GMINA FRYSZTAK
 

Lidia Czaja

2-lidiaczajaLidia Czaja mieszka w Twierdzy koło Frysztaka. Absolwentka polonistyki (WSP Kraków) i germanistyki (Uniwersytet Rzeszowski). Pracuje w Gimnazjum Publicznym we Frysztaku jako nauczycielka języka niemieckiego i języka polskiego. Zadebiutowała w 2004 roku tomikiem wierszy ,,Tak - Życiu". Przez kilka lat współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Władysława Gduli w Strzyżowie (2004 - 2009). Z tego okresu pochodzi album poetycki ,,Piszę obraz'', w którym poezja Lidii Czai została wzbogacona obrazami  strzyżowskiego artysty - malarza Józefa Franczaka. Wiersze Lidii Czai publikowane były w prasie lokalnej, regionalnej i polonijnej. Jej poezja to afirmacja zwyczajnego życia, które jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji i zachwytu nad tym, co pozornie błahe i umyka w natłoku bieżących spraw. Wydała dwa tomiki wierszy: „Tak - Życiu" i „Piszę obraz".

 

 

 


 
 Kabaret "Miećka" z Frysztaka

3-kabaretmieckaKabaret „Miećka" powstał w lutym 1987 r. Obecnie kabaret tworzy 5 osób: Agata Skiba, Agata Wyciślak, Krzysztof Niemiec, Janusz Czekajowski i Piotr Cymerman. Od początku zespół zachwycał oryginalnością. Teksty początkowo dla kabaretu pisał Pan Jerzy Maślanka a później Janusz Czekajowski, który od początku jest akompaniatorem i autorem muzyki. Teksty kabaretu są zawsze aktualne, piętnują ludzkie wady i przywary, czy środowiskową głupotę. Świadczą o tym tytuły kolejnych programów: "W naszej gminie", „Bank DDS", "Jak dobrobyt do Frysztaka szedł", "Pierwsza Gminna Monarchistyczna Republika Babska", "Do pracy, by się szło", "Bajka o pomyłce". Zespół związany jest z Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frysztaku. Kabaret ma na swoim koncie wiele nagród, w tym m.in.: I nagrodę w Ogólnopolskim Spotkaniu Kabaretów Wiejskich w Chełmie Lubelskim (1989 r.), III nagrodę w Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich w Chełmie (1990 r.), II nagrodę w Biesiadach Humoru i Satyry w Lidz­barku Warmińskim, I nagrodę "Niebyleckie Kabaretowisko" (1990 r., 1995 r., 1996 r., 1999 r.), I nagrodę w  Konfronta­cjach Kabaretów Wiejskich w Lip­nicy Murowanej, II nagrodę w Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich w Sycowie. 
 Grupa teatralna

4-grupatGrupa teatralna działa od 2006 r. Założona została przez Panią Joannę Menduś. Grupa skupia dzieci i młodzież szkoły podstawowej. Przygotowują spektakle w oparciu o literaturę klasyczną  i współczesną, polską i zagraniczną. Od roku 2011 grupę teatralną prowadzi pani Magdalena Wiśniowska instruktor GOK Frysztak. Młodzi aktorzy chętnie biorą udział w konkursach i przeglądach teatralnych. Grupa obecnie liczy 12 osób.

 
 GMINA NIEBYLEC
 
 Edyta Pietrasz

5-pietraszEdyta Pietrasz to poetka młodego pokolenia, pochodząca z malowniczej miejscowości Baryczka w gminie Niebylec. Tematyka jej wierszy związana jest  z życiem codziennym, przyrodą, bliskimi osobami. W utworach często stawia pytania o sens życia i przeznaczenie człowieka, interesują ją szczególnie relacje uczuciowe pomiędzy ludźmi, a wiersze odzwierciedlają emocjonalne przeżycia autorki, mocno osadzone w jej najbliższym krajobrazie przyrodniczym i kulturowym. Debiutowała w gminnym kwartalniku „Głos Niebylca", w którym od 2002 r. do chwili obecnej publikowane są jej wiersze. W 2003 r. zaistniała na łamach tygodnika ,,Plon" wierszem  pt ,,Żniwa". W latach 2005 - 2006 nawiązała współpracę ze strzyżowskim miesięcznikiem „Waga i Miecz", na łamach którego ukazywały się jej wiersze oraz artykuły np.: „Pamięci zmarłych" czy „Wiosna ach to ty". W podkarpackiej prasie a także w regionalnych stacjach radiowych i telewizyjnych zamieszczane były liczne wzmianki i wywiady z poetką. Jej wiersze drukowane były w zbiorze „Głosu Niebylca" , w Almanachu poezji religijnej „A duch wieje, kędy chce'' wydanym w Lublinie w 2008 r.  W tym też roku  ukazała się płyta z jej wybranymi utworami  pt „Krajobrazy słowa". Dorobek poetycki Edyty Pietrasz to tomiki:  „Moje nocne czuwania" (2007 r.), „Na rozdrożach mojej duszy" (2008 r.) i „Sekrety mojego serca" (2009 r.). Pani Edyta Pietrasz należy do Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie, a od października 2010 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich.

 
 Antoni Chuchla

6-chuchlaAntoni Chuchla to rodowity niebylczanin. Doktor nauk prawnych, z zamiłowania historyk - regionalista. Pełni funkcję Sekretarza Gminy Niebylec, a także jest członkiem zespołu redakcyjnego „Głos Niebylca". Jest autorem publikacji: „Z dziejów Parafii Niebylec XV-XX w." (2004 r.), „Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebylcu"(2005 r.), "Niebylec wczoraj i dziś" (2009 r.)

 

 
 Wiktor Bochenek

7-bochenekWiktor Bochenek to wieloletni animator i zasłużony działacz kultury. Od 1985 r. pełni funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu. Jest też nauczycielem muzyki i członkiem wielu zespołów artystycznych działających w powiecie strzyżowskim. Pisze wiersze, fraszki, humoreski i teksty piosenek. Udzielał się w pracy redakcyjnej i twórczej w gazetach lokalnych m.in.: w ,,Bardo", „Nad Wisłokiem", „Głos Niebylca". Jego utwory znaleźć można także w tomiku poezji ,,Niebylec słowem malowany" (2009 r.) i śpiewniku „Tam pod Niebylcem muzyka gra" (2009 r.)

 

Bronisława Fijałkowska

8-fijalkowskaBronisława Fijałkowska z domu Zegar, pochodzi z Gwoźnicy Górnej. Pisze wiersze, teksty piosenek, udziela się w zespole folklorystycznym „Malina". Swoje utwory publikowała w „Głosie Niebylca", w tomikach „Poezje wybrane" 2006 r. oraz „Niebylec słowem malowany". W 2009 roku otrzymała Nagrodę Wójta za swoją długoletnią działalność społeczną i kulturalną.

 

 
 Lucyna Podolska

9-podolskaLucyna Podolska - emerytowana nauczycielka, animatorka kultury, miłośniczka folkloru i tradycji ludowych, od 2011 r. wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w  2002 r.  za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury. Przez ponad trzydzieści lat pracowała w Szkole Podstawowej w Połomi. Tu prowadziła zespół teatralny, który prezentował się w różnych konkursach i przeglądach,  zdobywając liczne nagrody. Chociaż od sześciu lat mieszka w Strzyżowie, to ze swoją wsią łączą ją ścisłe stosunki. Jest członkiem Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej  przy Parafii Świętego Mikołaja w Połomi. Zajmuje się muzeum regionalnym, które znajduje się w budynku starej wikarówki, cały czas wzbogacając zbiory. Współpracuje z Kołem  Emerytów i Rencistów przy organizacji różnych przedstawień obrzędowych np."Kiszenie Kapusty", „Szczodroki", „Droby" czy kupletów śpiewanych np. na „Dożynkach Malinowych". Jest autorką wydawnictwa pt. „Obrazki Folkloru Połomskiego", który zawiera trzy spektakle pisane gwarą: „Szczodroki", „Droby" i „Na Paśtwisku". Spektakle te były realizowane i przedstawiane na przeglądzie pt. „Dziecko w folklorze" w Rzeszowie, a potem w Baranowie Sandomierskim. Przez szereg lat zbierała różne dokumenty, fotografie, wiadomości, korzystając z różnych źródeł,  aby wydać  dokument o historii wsi Połomia. Pierwsza część ma dotyczyć  historii parafii, kościoła, kapliczek, organizacji kościelnych, druga ma stanowić dokument o historii samej miejscowości, legendach z nią związanych, ludziach tu zamieszkałych, podaniach o duchach, czy literaturze dotyczącej tej miejscowości.

 

Grupa „Spojrzenie"

10-grspojrzenieGrupa „Spojrzenie" zawiązała się w marcu 2009 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu. Grupę tworzą młodzi ludzie, których pasją jest poezja i dobry tekst literacki. Podczas cotygodniowych spotkań m.in.: czytają poezję, próbują sami ją tworzyć, przygotowują montaże słowno - muzyczne, a także spotkania literackie dla mieszkańców gminy. W okresie swojej działalności zorganizowali m.in.: spotkanie z Edytą Pietrasz i jej twórczością (25.09.2009 r.) oraz z wierszami i autorami zbiorku "Niebylec słowem malowany" (04.12.2009 r.), wieczór świąteczny pt. "Pójdźmy za naszą gwiazdą" (17.01.2010 r.), przy udziale zespołu „Aquesai" z Blizianki pod kierunkiem Pana Leszka Stanisławczyka program „Wokół Miłości" (21.03.2010 r.) oraz program słowno - muzyczny pt. „Z oddechem życia" (18.06.2010 r.). Zespołem opiekuje się Pani Renata Kozdraś, a oprawę muzyczną zapewnia Pan Mariusz Rędziniak.

 
 GMINA STRZYŻÓW
 

Zdzisława Górska

11-gorska

Zdzisława Górska urodziła się w 1944 r. w Strzyżowie, gdzie mieszka i tworzy. Poetka, autorka licznych artykułów, felietonów, esejów i reportaży z podróży. Od młodości interesuje się też malarstwem. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych w Strzyżowie i Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej. Czynnie uczestniczy też w życiu kulturalnym Strzyżowa i powiatu strzyżowskiego. Od 2002 roku jest członkiem Związku Literatów Polskich, a od 2003 roku należy do Polish American Poets Academy w Wellington N.J. Od piętnastu lat współpracuje z prasą lokalną, publikując artykuły, felietony, eseje o tematyce społeczno - kulturalnej i promujące poezję. Jej wiersze i eseje zamieszczały m.in.: „Gazeta kulturalna", „Fraza", „Super Nowości", „Niedziela" i „Waga i Miecz", „Bardo", „Nad Wisłokiem", „Kurier Błażowski", „Głos Niebylca", mieleckie „Nadwisłocze", „Nasz Dom Rzeszów". Wydała siedem tomików poezji: „Wieczne źródło"- 1996 r., „Przesiewanie czasu" - 1999 r., „Po rajskim jabłku ziemi idę" - 2002 r., „Atlantycka huśtawka"- 2006 r., „Ojcu Św. Janowi Pawłowi w darze"- 2007 r., „Warto być" - 2007 r. i „Odlatuje czas" - 2012 r. Ponadto w 2012 r. ósmy tomik jej poezji „Wyprzedaż złudzeń" został wydany jako Nagroda Główna w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Dać świadectwo" organizowanym przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie. W 2010 r. wydała książkę prozatorską „Przylądki mojej nadziei" (Krosno - Strzyżów, Wydawnictwo Ruthenus). Jest laureatką wielu konkursów lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. W roku 1995 i 1996 dwukrotnie zdobyła I miejsce w konkursie „O Laur Wagi i Miecza". Dwukrotnie też zajęła II miejsce i zdobyła wyróżnienia. Ponadto zdobyła: II miejsce w konkursie „Konfrontacje 1999" w Lesznie, wyróżnienie - „Konfrontacje 2000" w Lesznie, I miejsce - „O Lampę Łukasiewicza" w Krośnie w 2000 r., III miejsce - „Klucze Św. Piotra" w Świdniku w 2005 r., wyróżnienie honorowe „O Laur tarnowskiej Starówki" w 2002 r. W październiku 2011 r. otrzymała III ogólnopolską nagrodę w Świdniku za wiersze o Janie Pawle II, w Konkursie w Dukli wyróżnienie za wiersze także o Janie Pawle II, a we wrześniu w Piwnicznej w "Konkursie o Górach" - nagrodę specjalną również za wiersze o Janie Pawle II. W dniu 19 listopada 2011 roku Zdzisława Górska otrzymała Honorową Nagrodę "Złote Pióro" za książkę wspomnieniową „Przylądki mojej nadziei" przyznaną przez ZLP/O w Rzeszowie. Wyróżniona przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony działacz kultury" w 2002 roku. Samorząd Strzyżowa uhonorował autorkę tytułem „Zasłużony dla miasta Strzyżów" a Powiat Strzyżowski Nagrodą Honorową Zarządu Powiatu w latach 2002 i 2005. Honorową nagrodę ZLP/O w Rzeszowie „Złote pióro" przyznano autorce za tomik wierszy „Atlantycka huśtawka" w roku 2007. Nagrodę miasta Strzyżowa - Statuetkę Św. Michała otrzymała w roku 2009 za całokształt twórczości.

 
 Urszula Rędziniak

12-redziniakUrszula Rędziniak - mieszkanka Strzyżowa. Z wykształcenia prawnik, zawodowo w służbie jako strażak, na co dzień związana z ludźmi, czasami zagłębia się w chwilę ciszy, by zajrzeć na dno duszy. Jako zodiakalny Wodnik stąpa mocno po ziemi, głowę trzymając w chmurach. Kocha życie i każdego dnia próbuje dotknąć nieba, by pozwolić myślom szybować swobodnie w przestworzach. Przygodę z wierszem zaczęła już w szkole podstawowej, bawiąc się rymem częstochowskim. Jednak wrodzona chęć poznawania świata nie pozwoliła jej zatrzymać się z piórem w ręku na dłużej i dopiero w wieku dojrzałym zaczęła formułować swoje myśli regularnie, dzieląc się nimi z innymi. Kilka lat temu odważyła się publicznie sformułować swoje wierszowane myśli i tak zaczęła na dobre i złe swoją przygodę ze słowem pisanym. Do dzisiaj dzięki tym pierwszym krokom poznała wielu wartościowych ludzi, którzy tak jak ona chcą się dzielić swoimi przemyśleniami. Grono zacne i chociaż są amatorami, to złączyła ich miłość do poezji i pisania. Podsumowaniem pewnego etapu wspólnych przeżyć jest dla nich zbiór wierszy „Myśli wierszem w słowa ubrane ...". Mąż i trójka dzieci, to pierwsi krytycy, którzy przez pryzmat miłości, lecz ze srogością znawców fachowym okiem wyłapują błędy i niedociągnięcia w zapisanych na gorąco strofach. Sama o sobie mówi wprost: „jestem wierszokletą", ubierając myśli w słowa, przelewa na papier swoje uczucia i odczucia. Bliskość drugiego człowieka, życie w zgodzie z naturą i z samym sobą kreślą ścieżkę słów, które możemy spotkać w jej wierszach. Wiersze Urszuli można obecnie znaleźć na stronach Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie i w miesięczniku „Waga i Miecz". W lutym 2012 r. ukazał się jej pierwszy indywidualny tomik poezji zatytułowany „Na skrzydłach nadziei".


 
Czesława Szlachta - Pytko

13-pytkoaCzesława Szlachta Pytko, emerytowany pracownik socjalny, zodiakalny Bliźniak, szczęśliwa żona, matka i babcia 8 - letniego Janka, któremu często dedykuje swoje utwory. Czesława Pytko jest autorką dwóch tomików poetyckich. Zadebiutowała tomikiem „I  blisko i daleko" w 2007 roku, drugi p.t. „Jesień" wydała w roku 2008. Często prezentuje swoje wiersze na spotkaniach poetyckich, m.in. w Strzyżowie, Niebylcu, Czudcu, Boguchwale, w Ośrodku Regionalizmu w Zagnańsku, w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w Gdańsku, Starej Kiszewie oraz w Kiejdanach na Litwie. Bierze udział w konkursach i przeglądach poetyckich, co często ma odzwierciedlenie w publikacjach prasy regionalnej, np. świętokrzyskiej, w tomiku „Niebylec słowem malowany" oraz w tomiku związanym z konkursem im. Ks. Tischnera. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Władysława Gduli w Strzyżowie oraz Stowarzyszenia Artystów Polskich. Jej pasją jest folklor Podkarpacia, utrwalanie tradycji jako wartości niezbywalnej. Właśnie z tej pasji narodził się pomysł założenia Zespołu Tańca Tradycyjnego Kłosowanie, który działa w Centrum Kultury, Tradycji i Folkloru przy Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie. Pani Czesława, inicjując powstanie zespołu, złożyła hołd Stefanowi Kłosowiczowi - regionaliście, choreografowi i muzykowi ludowemu z Kobyla. Jak pisze Maciej Andrzej Zarębski (Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne) Czesława „pisze językiem duszy, a jej utwory cechuje wrażliwość na ludzkie cierpienie i ból".

 
Mieczysław Mularski - urodził się w Gliniku Dolnym. Jest samorodnym poetą chłopskim, mieszkającym w Dobrzechowie. Od najmłodszych lat związany z życiem wsi i pracą na roli. Ukończył zawodową szkołę rafineryjną, lecz nie związał się z pracą w przemyśle. W czasie pełnienia służby wojskowej zachorował i powrócił na wieś. To był początek jego systematycznej twórczości poetyckiej. Początkowo swoje wiersze drukował na łamach „Wsi Tworzącej", potem w „Biuletynie Informacyjnym", jednak najpełniejszy wybór jego wierszy mieści się w antologii poezji twórców ludowych ziemi rzeszowskiej pt. „Pozdrowienie mojej ziemi" (Rzeszów 1981r.). Pierwszy indywidualny tomik Mularskiego wydany w 1984 r. pt. „Kwitnące osty" pozwala w pełniejszym stopniu poznać sylwetkę twórczą poety. W poezji przewija się motyw miłości do matki - ziemi, ale i powracający wątek miłości do spracowanej matki - chłopki. W 1987 r. poeta zostaje członkiem Związku Literatów Polskich. W roku 1994 ukazał się jego drugi tomik poezji wydany w Rzeszowie pt. „Wszechmocne żyto", za który otrzymał nagrodę Oddziału ZLP w Rzeszowie „Złote Pióro". Ponadto ten ludowy poeta jest autorem tomików: „Dusza w błękitach" (Lublin 1994 r.) i „Z ojczystych pól" (Rzeszów 2004 r.). W 2005 r. został laureatem nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego, a w 2011 r. uhonorowany Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej". 
 

Strzyżowski Teatr „Prima Aprilis"

14-primaZespół teatralny „Prima Aprilis" działa od jesieni 2008 roku przy Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie. Pomysłodawczynią utworzenia w Strzyżowie grupy teatralnej była dyrektor Domu Kultury „Sokół" p. Jadwiga Skowron. Premierowe przedstawienie odbyło się 1 kwietnia 2009 roku. Były to dwie jednoaktówki Sławomira Mrożka: „Serenada" i „Polowanie na lisa". W roku 2010 Teatr wystawił „Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej, a w 2011 r. „Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca" Aleksandra Fredry. Reżyserem przedstawień jest p. Robert Chodur, aktor i reżyser w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

 
 GMINA WIŚNIOWA
 
 Monika Urbanek - mieszka w Wiśniowej. Jest absolwentką V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l im. Jana Szczepanika w Krośnie oraz Wydziału Dziennikarstwa. W latach 2004-2007 współtworzyła szkolne czasopismo "Szczepanik", publikując w nim swoje pierwsze utwory poetyckie. Współpracowała również z Kabaretem SSOK, który do dziś ma utwory Moniki Urbanek w swoim repertuarze. Podczas obchodów 640 lat wsi Wiśniowa odbył się jej wieczorek poetycki połączony z wydaniem mini tomiku jej wierszy.
 
 Informacje i zdjęcia pochodzą z: Ośrodka Kultury w Czudcu, Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku, Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, Ośrodka Kultury w Wiśniowej, Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie, Pana Mirosława Lenarta, a także z prywatnych zbiorów poetów i archiwum Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.