wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Nieodpłatna pomoc prawna

   LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO na podst. art.8a ust.1 pkt 1.
   
   LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU STRZYŻOWSKIEGO na podst. art.8a ust.1 pkt 2.
   
    Informacja o telefonie kontaktowym do umawiania terminów wizyt bezpłatnych porad prawnych
   
   Informacja  o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku.
   
  Uchwała Nr 314/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu strzyżowskiego w 2019 r. 
   
   Uchwała Nr 259/2018 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu strzyżowskiego w 2019 r.

   
   OGŁOSZENIE  o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Strzyżowskim w 2019 roku
   
   SPOSÓB WYKAZANIA UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2018 ROKU
   
   ZASADY UDZIELANA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2018
   
  INFORMACJA O PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STRZYŻOWSKIEGO W 2018 ROKU.
   
   Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2018 r.
   
  OGŁOSZENIE  naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Strzyżowskim  2018 roku
   
  Uchwała nr 225/2017 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2018 r.
   
  Uchwała nr 198 /2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2017 r.


   Uchwała nr 253 /2016 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2017 r.