wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

Prezentacje
 
Powiat strzyżowski zaprasza
 
A. Czerwiński - Postepowanie administracyjne w Zarzadach Dróg
 
A. Czerwiński - Stan prawny budowy przyłączy w ciagach dróg powiatowych
 
A.Czerwiński - Organizacja zarzadzania drogami
 
B. Leszczyńska  - Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 
G. Mucha - Przejazdy pojazdow nienormatywnych
 
G. Mucha - Zarzadzenie ruchem na drogach w świetle wyników kontroli NIK
 
J. Pająk Starosta Bocheński - Zadania i uprawnienia Zarzadcy Dróg
 
J. Wolski - Monitoring drog powiatowych
 
J. Ziobro - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II
 
J. Ziobro - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na Podkarpaciu
 
K. Piękoś - Modele zarzadzania drogami powiatowymi
 
K. Piękoś - Wykorzystanie środków rezerwy subwencji ogólnej na modernizację obiektów inżynieryjnych na drogach powiatowych
 
K. Piękoś - Zadania inwestycyjne na drogach Powiatu Strzyżowskiego
 
L. Śmigas - Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe
 
M. Pepera - Wykorzystanie ewidencji dróg w bieżącej działalności Zarządów Dróg
 
M. Tramś Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich - Samorząd powiatowy - od ambitnych planów do trudnej rzeczywistości
 
M. Wójcik  ZPP - Drogi powiatowe Raport ZPP
 
M. Wójcik  ZPP - Zarządzanie drogami powiatowymi
 
P. Mikołajczyk SKANSKA S.A. - Innowacyjne technologie w budownictwie drogowym
 
R. Borusiewicz ZPP - Projekt wspólnych ubezpieczeń samorządowych
 
T. Lenar - Drogi powiatowe na Podkarpaciu
 
Z. Rynasiewicz - Stan inwestycji drogowych i kolejowych
 
Z. Cholewiński - Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013