wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Wycieczki piesze

Wędrowanie po krótszych lub dłuższych trasach jest możliwe właściwie na całym obszarze powiatu strzyżowskiego. Jest tutaj bowiem wiele obszarów cennych przyrodniczo z rezerwatami przyrody, obszarami chronionymi, unikalnymi siedliskami roślin i zwierząt. Urokliwy krajobraz pogórskich wzniesień i dolin z centralnie położoną doliną Wisłoka urozmaicają rozrzucone w wielu miejscach cenne zabytki kultury materialnej: małomiasteczkowe układy urbanistyczne, zespoły dworskie i dworsko - parkowe, świątynie z dawnych wieków: kamienne, murowane i drewniane, intrygujące zespoły schronowe w Strzyżowie i Stępinie i wiele innych. Trasy wycieczek pieszych zaplanować można w oparciu o istniejące szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze. W ich przygotowaniu służyć mogą wyspecjalizowane instytucje, w tym m.in.:

 

Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji

ul. Polna 1

38-100 Strzyżów

strona internetowa: www.cstr.pl

tel. 17 2768560

(Pani Maria Zamorska)

 

Oto przykładowe trasy do pokonania pieszo na obszarze powiatu strzyżowskiego:

 

SZLAKI TURYSTYCZNE:

 

Trasa nr 1

 

Szlak zielony: Frysztak - Bardo

Trasa oznakowana zgodnie z regułami oznakowania szlaków turystycznych. Początek przy stacji PKP Frysztak i przystanku PKS. Od tego miejsca ku drodze Babica - Warzyce, wzdłuż niej 300 m, potem skręcamy w prawo, idąc ku zabudowaniom GOSiR (hotel, stadion, basen). Kierujemy się asfaltową uliczką, przechodzimy drogę główną i wspinamy się bystrymi schodkami ku zabudowaniom Frysztaka. Wychodzimy na niedawno zmodernizowany plac św. Floriana z małym deptakiem i ławeczkami w otoczeniu niewysokiej zabudowy historycznej i współczesnej. Następnie idziemy wzdłuż ulicy ku kościołowi z okresu międzywojennego (ciekawe witraże i wnętrze). Od kościoła ulicą, przy której wznosi się budynek plebanii, biblioteki, urzędu gminy. Po lewej stronie cmentarz z ciekawymi nagrobkami kryjącymi osoby zasłużone dla okolicy. Po zejściu ku potokowi kierujemy się asfaltową dróżką w lewo, wchodzimy na grzbiet nad Pułankami i Glinikiem Średnim - tam podziwiamy piękne panoramy. Wchodzimy w leśną drogę wiodącą ku Stępinie. W trakcie leśnej wędrówki czas na rozkoszowanie się zdrowym powietrzem, bogatą florą, niekiedy również fauną. Z lasu szlak wychodzi ku drodze Cieszyna - Brzostek, płynie wzdłuż niej Stępinką - dopływem Wisłoka. Niedaleko - zespół intrygującego niemieckiego naziemnego schronu kolejowego z okresu II wojny światowej o długości ok. 500 m na granicy Stępiny i Cieszyny, w którym niegdyś odbyło się spotkanie Hitlera z Mussolinim. Po kilometrze wędrówki skręcamy w lewo i udajemy się do wyrobiska kamieniołomu - w którym widać układ piaskowca iłów (flisz karpacki). Znad wyrobiska widok na dolinę Stępinki i zabudowania wsi Stępiny i Cieszyny aż po Pasmo Jazowej. Wchodząc w las leśnymi drogami i na przełaj zmierzamy na szczyt Kamiennej Góry (478 m). Schodzimy z wierzchołka ku obniżeniu między nią a Bardem - widok na Liwocz w Paśmie Brzanki. Leśną drogą prowadzącą łagodnie wchodzimy na szczyt Barda. Droga powrotna może prowadzić szlakiem żółtym lub niebieskim, można też wybrać powrót drogami leśnymi.

 

Trasa nr 2

 

Szlak żółty: Kołaczyce - Czudec

Rozpoczyna się na Dziale nad Gogołowem, skąd roztacza się panorama na rzeźbę ratuszową gminy Frysztak i obszarów graniczących (Pasmo Jazowej ku wschodowi, Pasmo Brzanki ku zachodowi). W pobliżu kompleks „Pod Dziedzicem" z wyciągiem narciarskim, stajnią koni, gospodarstwem agroturystycznym i ciekawymi rzeźbami drewnianymi rozmieszczonymi na wolnym powietrzu. Z grzbietu szlak schodzi miedzą, następnie szeroką drogą ku zabudowaniom kościelnym parafii Gogołów. Znajdują się tu dwa kościoły, pierwszy z XVII w. pod wezwaniem św. Katarzyny i drugi z końca lat 80 - tych XX w. pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej. Od zabudowań kościelnych szlak wiedzie ku cmentarzowi, na którym na uwagę zasługuje kaplica cmentarna służąca celom grzebalnym właścicieli Gogołowa z epitafiami, inskrypcjami oraz grób Ignacego Skarbka Kruszewskiego (bohatera Polski i Belgii). Od cmentarza szlak wiedzie drogą będącą zarazem działem wodnym Wisłoki i Wisłoka (dopływ Sanu), ku grzbietowi Kamienica (451m). Z niego również piękne widoki na układ dolin i wzniesień, zabudowę i połacie lasów. Drogą polną wzdłuż lasu mieszanego schodzimy w Kociążki (przysiółek Gogołowa) i przekraczamy prawy dopływ Wisłoki - Gogołówkę. Szlak wiedzie na kolejny grzbiet zwany Łazami - stąd widok na położoną w kotlinie Hutę Gogołowską o rzadkiej zabudowie z nowym budynkiem kaplicy, szkoły i domu wiejskiego. Trasa wędrówki prowadzi przez część wsi zwaną Olszyny i Podlas, wchodzi w las bukowy pokrywający Bardo. Dalej biegnie jak szlak niebieski, z tym że omija Chełm, na który warto zboczyć, gdyż przy zejściu znów się łączą.

 

Trasa nr 3

 

Szlak czarny: Czudec - Brzeżanka

Szlak o długości 24 km, do przejścia którego potrzeba około 8 godzin. Zaczyna się się w Czudcu gdzie warto wstąpić do kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy z lat 1713 - 1734, w którym jest czczony obraz Matki Boskiej Czudeckiej. Po opuszczeniu rynku, szlak prowadzi drogą asfaltową w kierunku północno-wschodnim, mijając z lewej strony cmentarz, na którym znajduje się (w starej części) kaplica cmentarna św. Marcina z końca XVIII wieku. Po przejściu około 0,5 km opuszczamy wspomnianą drogę asfaltową i skręcamy w kierunku zachodnim, idąc najpierw drogą wśród zabudowań wiejskich, by potem idąc przez las osiągnąć grzbiet wzniesienia o nazwie Grochowiczna. Tutaj czarny szlak spotyka się z żółtym szlakiem "Dookoła Rzeszowa", gdzie znajdują się stosowne drogowskazy. Idąc dalej, przez około 0,5 km prowadzą nas obydwa szlaki, po czym żółty skręca w lewo a czarny prowadzi drogą na wprost w kierunku Babicy, do której schodzimy obok kościoła. Po przekroczeniu ruchliwej drogi Barwinek - Radom szlak skręca po chwili drogą w prawo, przechodzi przez linię kolejową Jasło - Rzeszów przekracza most na Wisłoku i skręca w prawo wzdłuż Wisłoka. Po około 200 metrach skręca w lewo, dość stromą leśną ścieżką. Po około 1 godz. marszu osiągamy przysiółek Podwiszówka, mając wcześniej okazję do podziwiania rozległej panoramy na dolinę Wisłoka w kierunku Czudca, wzgórz nad Strzyżowem z zalesioną Łętownią oraz wzgórze nad Gwoździanką (464 m. n.p.m.). W tym miejscu czarny szlak spotyka odcinek żółtego szlaku prowadzący z Kołaczyc do Dynowa. Idąc dalej zagajnikami w kierunku południowo-zachodnim osiągamy grzbiet wzniesienia nad Połomią (340 m. n.p.m.), skąd można podziwiać rozległą panoramę, schodzimy w dół, przekraczamy rzeczkę Gwoźnicę (ma źródła na stokach Wilczego) i osiągamy ponownie drogę Barwinek - Radom prowadzącą przez wieś Połomię. W pobliży ciekawy zespół kamiennego kościoła gotyckiego w Połomi z pięknym, unikalnym tryptykiem ze szkoły Wita Stwosza w środku. Po osiągnięciu drogi z Barwinka i jej przekroczeniu, szlak skręca w kierunku Rzeszowa, by po około 50 metrach wejść w boczną drogę, którą opuszcza po około 300 metrach, skręcając na południe do drogi Połomia - Glinik Zaborowski. Idąc tą drogą, po około 300 metrach skręcamy w lewo do małego zagajnika, po przejściu którego wychodzimy na otwartą przestrzeń, by po około 15 minutach dojść do zabudowań miejscowości Gwoździanka, leżącej wzdłuż drogi asfaltowej Niebylec - Żarnowa. W Gwoździance znajduje się dawna drewniana cerkiew grecko-katolicka z I poł. XIX wieku, używana obecnie jako kościół rzymsko-katolicki. Idąc drogą asfaltową dochodzimy do masztu telefonii komórkowej, wybudowanej w pobliżu wzniesienia o nazwie Wzgórze nad Gwoździanką (464 m. n.p.m.). Po opuszczeniu drogi asfaltowej szlak prowadzi lasem i polami przez przysiółek Łazy do przysiółka Zagórze (tutaj należy uważać, by skręcić w odpowiednim momencie w prawo, w kierunku przysiółka Zagórze, gdzie na drzewie w oddali widoczny znak szlaku). Mijając zabudowania przysiółka Zagórze, przekraczamy rzekę Stobnicę dochodzimy do Godowej. Po przekroczeniu drogi Strzyżów - Lutcza, szlak prowadzi obok sklepu drogą polną w kierunku widocznej Brzeżanki (na słupie drogowskazy). Idąc wspomnianą drogą polną, dalej lasem, osiągamy grzbiet Brzeżanki (477 m. n.p.m., dość strome podejście), gdzie spotykamy opisany wcześniej zielony szlak ze Strzyżowa do Bonarówki. Na drzewie znajdują się drogowskazy czarnego i zielonego szlaku. Ostatni odcinek opisywanego szlaku, z Godowej na Brzeżankę, przebiega przez teren Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, o którym można przeczytać w opisie zielonego szlaku Strzyżów - Bonarówka. W pobliżu zejście do Strzyżowa - miasta powiatowego.

 

Trasa nr 3

 

Szlak niebieski: Dębica - Wiśniowa - Czarnorzeki

Na teren gminy Wiśniowa wchodzi nad miejscowością Huta Gogołowska od strony Pogwizdowa (część Brzezin). Pnie się grzbietem Pasma Klonowej Góry (Klonowa Góra, Bardo - najwyższy szczyt gminy 534 m n.p.m.). W kierunku północnym w prześwitach ukazuje się panorama Pogórza Strzyżowskiego - łagodne grzbiety wylesione i zajęte przez uprawy rolne oraz zabudowania w systemie wielodrożnicowym. Na Bardzie od strony północnej widoczne są pozostałości II wojny światowej - bunkry zasypane liśćmi i gałęziami. Z Barda szlak schodzi stromym zboczem ku przełęczy (obniżeniu). Znajdują się tutaj tereny podmokłe przez cały rok. Kilkadziesiąt metrów od szlaku przy leśnej drodze usytuowany jest nagrobek upamiętniający śmierć myśliwego z Kożuchowa - zginął postrzelony podczas polowania. Po przejściu strumyka szlak pnie się ku grzbietowi Chełmu - tu możemy podziwiać: kapliczkę (wzniesiona w miejscu osnutym legendami), wyrobisko po kamieniołomie oraz obejrzeć ponownie panoramę Pogórza. Od kamieniołomu schodzi się do drogi Stępina - Jaszczurowa, skąd wspina się na grzbiet między Pstrągówką a Cieszyną. Wędrując nim można podziwiać widoki na Pasmo Jazowej, Pasmo Klonowej, Sośnice, Bramę Frysztacką i Kotlinę Strzyżowską aż po wzniesienia Pogórza Dynowskiego zamykające horyzont na wschodzie. Po przebyciu grzbietu szlak dochodzi do drogi Babica - Warzyce i przez około 500 m towaryszy jej. Następnie skręca w prawo, prowadzi wzdłuż potoku do kładki na Wisłoku. Od kładki porwadzi początkowo równiną, następnie wspina się na grzbiet Pasma Jazowej, skąd rozciąga się panorama na Frysztak, Kotlinę Frysztacką oraz wsie w niej położone. W pobliżu rezerwat przyrody „Herby" położony na granicy miejscowości Jazowa i Kobyle.

 

Trasa nr 4

 

 

Szlak turystyczny: Przełęcz nad Brzezinami - Bardo - Chełm - Wiśniowa - Czarnówka - Rzepnik,

 

Warto podkreślić, iż jest to trasa dla turystów lubiących ostre podejścia, zalesione wzniesienia i leśne ostępy, w których od czasu do czasu, można trafić na skalne ostańce skalne a także całą masę punktów widokowych, dzięki którym można podziwiać walory naszej gminy. Bardo i Chełm to wzniesienia, pierwsze z nich 534 drugie 528 m.n.p.m. Po drodze na szlaku tym trafimy na ostańce Herby, usytuowane wzdłuż pasma Jazowej. Szlak ten (30km) jest w istocie tylko częścią większego, który prowadzi z Dębicy aż na Królewską Górę.

 

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE I ŚCIEŻKI ZDROWIA:

 

Ścieżka nr 1 (piesza i rowerowa) gmina Czudec:

 

Ścieżka "Dębowa" (czerwona) rozpoczyna się w Babicy koło Zajazdu "Galicja" następnie kieruje się główna drogą w stronę Rzeszowa. Po ok. 500 m. skręca w lewo na "serpentyny." Dalej biegnie działami (piękny widok na dolinę Wisłoka, Lubenię oraz Rzeszów). Potem skręca w dół, by znów wspiąć się na następną górkę, z której można podziwiać kotlinę czudecką. Mija zakład "Drewnotech", gimnazjum, szkołę podstawową i wychodzi na ul. Grabieńskich (podjazd 7% około 1 km). Na szczycie góry można odpocząć w przygotowanym do tego celu miejscu (można zapalić ognisko).

Następnie biegnie dolinkami Przedmieścia Czudeckiego do drogi Wola Góra i dalej w stronę Wielkiego Lasu. Kolejny punkt postojowy pod samym lasem. Dalej ścieżka biegnie lasem (koło Rezerwatu), aż do Pstrągowej Woli. Tam skręca na drogę asfaltową i kieruje się w stronę Czudca. Po drodze mija kościół w Pstrągowej Woli, DPS, dwór Wiktorów (róg ul. Strumykowej i ul. Witosa). W Czudcu przebiega koło zabytkowego, barokowego kościoła Trójcy Świętej (warto zwiedzić!), Rynku i kończy się na ulicy Parkowej, obok dworku Uznańskich (obecnie Zespół Szkół w Czudcu).

 

Ścieżka nr 2 (piesza i rowerowa) gmina Czudec:

 

Trasa "Bukowa" (żółta) rozpoczyna się także w Babicy obok "Galicji" i biegnie w stronę szkoły. Mija most na Wisłoku i skręca w prawo na przysiółek Wyżnego - Przylasek (wyciąg narciarski) i dalej do drogi głównej. Następnie Zawisłoczem (w oddali widać dwór Jarochowskich, obecnie obiekt DPS), aż do tzw. drogi Bukowa Linia - Sołtysie, gdzie skręca w lewo i pnie się w górę (ciężki podjazd przez las po drodze żwirowej). Na szczycie znajduje się pierwsze miejsce odpoczynku.

Z przysiółka Sołtysie kieruje się do Zaborowa (bardzo ostry zjazd drogą asfaltową), gdzie przekracza Wisłok i podąża do Nowej Wsi (po drodze punkt spoczynkowy) i dalej w kierunku Czudca. Koło dworu Wiktorów skręca w prawo i za mostem w lewo do Ośrodka Wypoczynkowego "Kaczarnica". Następnie przez las (po prawej stronie ruiny średniowiecznego zamku) na Zawisłocze, gdzie skręca w lewo i dalej biegnie ul. Św. Jana (figura Jana Nepomucena), Starowiejską (Siedziba Gminy Czudec), Jasielską, Rynek (zabytkowe podcienia), Rzeszowską aż do Parkowej.

 

Ścieżka nr 3 (piesza) gmina Frysztak:

 

 

Ścieżka turystyczna: Stępina - góra Chełm

Rozpoczyna się przy budynku Szkoły Podstawowej w Stępinie. Stąd podążamy polną drogą w kierunku północnym, ku widocznemu z dala szczytowi Chełmu. Polami, a następnie leśną dróżką docieramy do zabytkowej kapliczki na górze Chełm. Od kapliczki przez Chytrówkę schodzimy do wsi Stępina. Po drodze mijamy położoną w malowniczym miejscu szkołę w Chytrówce, w której można przenocować w warunkach turystycznych. Dalej schodzimy do doliny potoku Stępinka na granicy miejscowości Stępina i Cieszyna do kompleksu schronów z okresu II wojny światowej, gdzie są umieszczone tablice informacyjne, jest miejsce na odpoczynek, ewentualnie posiłek.

 

Kompleks ścieżek przyrodniczo - rekreacyjnych w Łętowni (gmina Strzyżów):

 

W Łętowni (gmina Strzyżów), na obszarze Strzyżowsko - Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu można skorzystać z kompleksu ścieżek edukacyjno - rekreakcyjnych. Tworzą go: ścieżka zdrowia i ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Obie swój początek mają na polanie obok leśniczówki Łętownia.

 

Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna wiedzie przez najurokliwsze zakątki leśne. Jej długość to ponad 2,5 km. Na jej trasie umieszczono 10 tablic poglądowych, które stanowią kompendium wiedzy o życiu lasu, o gatunkach roślin i zwierząt tu występujących. Ku wygodzie spacerowiczów nad suchymi jarami przerzucono oporęczowane kładki, na potoku wzniesiono mostek, strome stoki zaopatrzone są w umocnione stopnie terenowe i poręcze. Nad najgłębszym jarem urządzono półkę widokową, a nad potokiem pole biwakowe.

 

Ścieżka zdrowia długości około 1 km, oznakowana jest kolorem biało-czerwonym, ma swój początek na przeciwległej w stosunku do leśniczówki stronie polany i wiedzie w górę, by po chwili połączyć się ze ścieżką edukacyjną. Na jej trasie umieszczono 6 elementów do ćwiczeń: konstrukcyjnych bądź wykorzystujących specyficzny układ naturalnych skupisk drzew. Po przejściu przez jar, trasa ścieżki schodzi w dół, w stronę kąpieliska.